Zde jsem:    Galerie > Geografie

Geografie - seznam vystavených galerii

Nabídka galerie:


Krajina
Fotka 105.11.2010
Krajina se úzce týká každého z nás. V krajině žijeme, pracujeme i odpočíváme.
Její pojetí ovlivňují přírodní, humanitní a aplikované obory i moderní technologie.
RVP krajinu obsahuje v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Krajina je také vhodným
tématem pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
[zobrazit galerii]

Prostor
03.12.2010
1. Využívejme odlišné výhody absolutního i relativního prostoru
- Mgr. R. Osman
2. GIS aplikace jako pomocník při "vytváření" (vizualizaci) prostoru - Mgr. Bc. J. Trojan
3. Mentální mapa jako prostředek k porozumění relativnímu prostoru - Mgr. R. Osman
4. Úprava mapy i bez GIS? - snadno a rychle - Mgr. Bc. J. Trojan
5. Modelové praktické úlohy pro studenty - Mgr. E. Pataki
[zobrazit galerii]

Inovace ve výuce zeměpisu I.
Přípravy na zahájení kurzu vrcholí17.02.2011 - 18.02.2011
Kurz se skládal ze dvou částí - první den byl věnován využití programu Google Earth ve výuce zeměpisu, druhý den byl zaměřen na výuku tématu Hospodářství ČR.
[zobrazit galerii]

Terénní a projektová výuka
15.04.2011 - 16.04.2011
Nedílnou součást geografického vzdělávání by měla tvořit i terénní výuka, provozovaná např. projektovou metodou. Kurz v Tišnově názorně představil, jak dělat projektovou terénní výuku ve městě a zároveň jak problematiku města využít pro projekty.
[zobrazit galerii]

Letní geografická škola
Robert Osman a Time Geography23.08.2011 - 25.08.2011
* úterý 23. srpna 2011 - přednášky Time geography, Virtuální hospitace, Geografické aspekty cestovního ruchu
* středa 24. srpna 2011 - terénní výuka, kulatý stůl výuka zeměpisu ČR, Atlas krajiny ČR
* čtvrtek 25. srpna 2011 - workshopy možnosti vizualizace ve výuce zeměpisu, zeměpisné atlasy, zdroje a poskytovatelé dat
[zobrazit galerii]

Inovace ve výuce regionální geografie
Ubytování hotel Tanzberg, Husova ulice21.10.2011 - 22.10.2011
Region - jedno ze stěžejních témat geografie. Výuka regionání geografie skýtá řadu možností je tuto výuku nejen inovovat, ale i více zaměřit na řešení praktických úloh. O to se snažil tento kurz.
[zobrazit galerii]

Vizualizace ve výuce zeměpisu
Účastníci kurzu v PC učebně01.02.2012
Smyslem a cílem kurzu bylo naučit se lépe využívat vizualizace ve výuce zeměpisu. Nejprve se účastníci seznámili s nabídkou možností vizualizačních nástrojů, které jsou volně (včetně sad dat) k dispozici v prostředí Internetu a umožňují prezentovat data v grafické či kartografické podobě. Další část kurzu byla zaměřena na využívání programu Google Earth (GE) ve výuce zeměpisu.
[zobrazit galerii]

Krajina, prostor, čas
Účastníci kurzu při přednášce J. Trávníčka15.02.2012
Cílem kurzu bylo seznámit účastníky s tématy, která jsou úzce svázána, a to s různým pojetím prostoru a krajiny, s příklady jejich konkrétních aplikací do výuky. V rámci kurzu se účastníci seznámí se základními technikami tvorby a interpretace mentálních map.
Seminář hledal i cesty, jak se s danými tématy vyrovnat ve výuce. Důraz byl kladen na provázání teorie s edukační praxí, na konkrétní příklady využití volně dostupných mapových a datových zdrojů a na představení modelových výukových aktivit.
[zobrazit galerii]

Terénní a projektová výuka - NP Podyjí
Úvodní přednášky20.04.2012 - 21.04.2012
Krajina Národního parku Podyjí dala dostatek možností pro efektivní terénní výuku.
[zobrazit galerii]

Letní geografická škola
21.08.2012 - 23.08.2012
LGŠ 2012
[zobrazit galerii]

Letní geografická škola
20.08.2013 - 22.08.2013
Letní geografická škola 2013
[zobrazit galerii]

Letní geografická škola
19.08.2014 - 21.08.2014
LGŠ 2014
[zobrazit galerii]

Terénní a projektová výuka (Český Merán)
26.09.2014 - 28.09.2014
Terén Český Merán
[zobrazit galerii]

Letní geografická škola
18.08.2015 - 20.08.2015
LGŠ 2015
[zobrazit galerii]

Letní geografická škola
Pracovní listy Atlas krajiny23.08.2016 - 25.08.2016
Letní geografická škola 2016
[zobrazit galerii]
Login:
Heslo:

Nové materiály

Přidáno: 16.04.2014

Matematika - Helena Hlaváčová - Goniometrie

»více

Přidáno: 16.04.2014

Matematika - Helena Hlaváčová - Lineární nerovnice

»více

Přidáno: 06.06.2013

Matematika - Planimetrie na interaktivní tabuli

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - VVV - Vizualizace ve výuce (zeměpisu)

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - Inovace ve výuce RG - Plánování a rozhodování v území

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - Inovace v RG - Plánování a rozhodování v území

»více

Citát

Celá fyzika je hotova. Zbývá vyřešit jen dva drobné problémy: konstantní rychlost šíření světla a odchylky od teorie záření černého tělesa. (Gustav Robert Kirchhoff)