Zde jsem:    Galerie > Matematika

Matematika - seznam vystavených galerii

Nabídka galerie:


Jak na kombinatoriku na střední škole
Označení učebny12.11.2010
Jak učit kombinatoriku, aby bavila a zároveň byla pochopitelná?

Zajímavé úlohy na tříbení mysli a udržení pozornosti

Kombinatorické hry

Vhodné zdroje kombinatorických úloh - nová sbírka úloh a ukázkové písemky pro přímé použití, odkazy na zajímavé práce o didaktice kombinatoriky

Setkání se zkušenými učiteli VŠ a SŠ, autory středoškolských učebnic, diskuse nad problematikou výuky matematiky
[zobrazit galerii]

Geometrie na SŠ s použitím nových výukových metod
Drobné občerstvení03.12.2010
RVP a geometrie – co bychom vlastně měli učiti

Nebojme se zobrazení – zajímavé úlohy, jednoduché i složitější.

Nástroje geometra: Kružítko, pravítko, software.

Lektoři a autoři prezentovaných materiálů: Peter Krupka, Jan Vondra, Aleš Kobza
[zobrazit galerii]

Jak na kombinatoriku na SŠ
Zahájení kurzu09.02.2011
Jak učit kombinatoriku, aby bavila a zároveň byla pochopitelná?

Zajímavé úlohy na tříbení mysli a udržení pozornosti


Vhodné zdroje kombinatorických úloh - nová sbírka úloh a ukázkové písemky pro přímé použití, odkazy na zajímavé práce o didaktice kombinatoriky

Internetová učebnice diskrétní matematiky

Kombinatorika na interaktivní tabuli
[zobrazit galerii]

Planimetrie
Přednáška RNDr. Petera Krupky, Ph.D.18.02.2011 - 19.02.2011
Geometrická zobrazení - tentokrát posunutí a stejnolehlost.

Víte, co je pantograf?

Cabri geometrie - vyukové materiály k planimetrii.

Seznamte se, prosím, aneb kruhová inverze.

Dílny:

* Želví grafika
* Hrajeme si s Cabri
[zobrazit galerii]

Aplikace matematiky
Přednáška Bc. Davida Fiedora01.04.2011 - 02.04.2011
Pátek 1.4. 12-20

Workshop - Statistika v Excelu na SŠ

Geometrické posloupnosti ve finanční matematice

Střední hodnota a doba čekání v praktických úlohách

Gotická architekturaSobota 2.4. 9-17

O výuce matematiky na SŠ

Teorie chaosu

Aplikace matematiky v geografii
Matematická podstata GPS
[zobrazit galerii]

Aplikace matematiky
přednáška prof. RNDr. Pavla Tlustého, CSc.17.06.2011
A. Kobza - Aplikace geometrických posloupností (zejména) ve finanční matematice

P. Tlustý - Paradoxy teorie pravděpodobnosti

M. Bulant - GPS a matematika

M. Bulant - Hravá analýza zajímavých dat
[zobrazit galerii]

Geometrie ve výuce na SŠ
zahájení kurzu - Michal Bulant23.09.2011
Program kurzu:
Řezy těles - Peter Krupka
Otočení, středová souměrnost, osová souměrnost - Aleš Kobza
Planimetrie v Cabri - výukové materiály, možnosti, postřehy - Jan Vondra
Posunutí - Peter Krupka
Mnohostěny - Jan Vondra
[zobrazit galerii]

Kombinatorika a teorie čísel na SŠ
Přednáška Mariky Kafkové07.10.2011 - 08.10.2011
Jarušek - Jak učit kombinatoriku, aby bavila a zároveň byla pochopitelná?

Kafková - Kombinatorika na interaktivní tabuli

Kobza - Kombinatorické hry

Kobza - Netradiční způsoby odvozování kombinatorických identit

Bulant - Aplikace teorie čísel

Šimša - Dirichletův princip

Fuchs - Latinské a magické čtverce
[zobrazit galerii]

Funkce
Přednáška Aleše Kobzy19.10.2011
12.15 - 14.00 A. Kobza - Funkce a jejich analýza na střední škole

14.15 - 15.45 P. Pupík - Křivky

15.45 - 15.55 P. Jarušek - tutor.fi.muni.cz

16.00 - 17.30 R. Plch - SW pro usnadnění práce s funkcemi
[zobrazit galerii]

Geometrie ve výuce na SŠ
Zahájení kurzu02.12.2011
Geometrická zobrazení - podobnost
Víte, co je pantograf?
Nástroje geometra: Kružítko, pravítko, software.
Stereometrie s Cabri
Sítě těles

Powerpoint, GeoGebra, Cabri a DUMy
[zobrazit galerii]

Funkce
Pavel Vicherek seznamuje účastníky s projektem Modulární systém DVPP26.01.2012
A. Kobza - Funkce a jejich analýza na střední škole

R. Plch - SW pro usnadnění práce s funkcemi

P. Pupík - Křivky
[zobrazit galerii]

LaTeX pro učitele matematiky
Roman Plch, představení harmonogramu kurzu16.03.2012 - 17.03.2012
LaTeX pro učitele matematiky
(základy sazby dokumentů v systému LaTeX)

Dvoudenní kurz byl zaměřen na principy sazby matematických dokumentů v systému
LaTeX.

Součástí kurzu bylo také praktické procvičení probírané látky v rámci cvičení v počítačové učebně.
[zobrazit galerii]

Geometrie ve výuce na SŠ
Zahájení kurzu30.03.2012
Geometrická zobrazení - shodnosti
Řezy těles - Peter Krupka
Planimetrie v Cabri - výukové materiály, možnosti, postřehy - Aleš Kobza
Mnohostěny - Jan Vondra
Geometrické hry - Petr Pupík
[zobrazit galerii]
Login:
Heslo:

Nové materiály

Přidáno: 16.04.2014

Matematika - Helena Hlaváčová - Goniometrie

»více

Přidáno: 16.04.2014

Matematika - Helena Hlaváčová - Lineární nerovnice

»více

Přidáno: 06.06.2013

Matematika - Planimetrie na interaktivní tabuli

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - VVV - Vizualizace ve výuce (zeměpisu)

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - Inovace ve výuce RG - Plánování a rozhodování v území

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - Inovace v RG - Plánování a rozhodování v území

»více

Citát

Dospěl-li jsem tak daleko, tedy jen dík tomu, že jsem stál na ramennou obrů. (Isaac Newton)