Zde jsem:    Projekt

Projekt

I. Souhrnné informace o projektu
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.10/02.0024
Příjemce: Masarykova univerzita
Partner projektu: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.3
Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Číslo výzvy: 02
Název výzvy: Jihomoravský kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.3
Typ projektu: grantový
Kód prioritního tématu: 72
Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovednosti vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku.
Typ území: Město
Projekt
Název projektu: Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice
Zkrácený název projektu: Modulární systém DVPP
Název projektu anglicky: Modular system for the further education of teachers in science, math and IT
Datum zahájení projektu: 22.3.2010
Datum ukončení projektu: 30.06.2012
Doba trvání projektu v měsících: 28
Typ účetní jednotky: Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání
Účetní osnova: 504/2002 Sb./401-414 (FZ 06/2003)
Rozpočet projektu celkem: 15 684 447

Stručný obsah projektu:

Vytvoření, realizace a získání akreditace uceleného systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v přírodovědných, matematických a informatických disciplínách za účelem zlepšení jejich kompetencí, a to zejména s ohledem na na potřeby moderního přístupu ke vzdělávání a na regionální specifika vysokoškolského a středoškolského vzdělávání JMK v návaznosti na dosavadní spolupráci MU a středních škol s regionálními institucemi.

Tento systém dalšího vzdělávání je určen učitelům přírodovědných předmětů (biologie, chemie, fyzika, geografie), matematiky a informatiky na středních školách (příp. 2. stupni ZŠ) v Jihomoravském kraji.


Login:
Heslo:

Nové materiály

Přidáno: 16.04.2014

Matematika - Helena Hlaváčová - Goniometrie

»více

Přidáno: 16.04.2014

Matematika - Helena Hlaváčová - Lineární nerovnice

»více

Přidáno: 06.06.2013

Matematika - Planimetrie na interaktivní tabuli

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - VVV - Vizualizace ve výuce (zeměpisu)

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - Inovace ve výuce RG - Plánování a rozhodování v území

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - Inovace v RG - Plánování a rozhodování v území

»více

Citát

Čas - to je prostě způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrálo najednou. (John Archibald Wheeler)