Informatika - seznam uskutečněných kurzů

Uskutečněné kurzy:

Programování virtuálních robotů za využití systému Tutor ZRUŠENO!!!
Typ kurzu: C (4 dny)
Termín: od: 04.06.2012
do: 23.06.2012
Místo konání: Fakulta informatiky, Šumavská 15, Brno
Cena: zdarma
Obsah: Kurz se zabývá úvodem do programování a algoritmizace pomocí tvorby jednoduchých programů pro virtuální roboty. Na kurzu se učitelé naučí pracovat s jednotlivými úlohami a s webovým výukovým systémem Tutor (tutor.fi.muni.cz), který tyto úlohy podporuje a nabízí širokou škálu konkrétních zadání úloh - jde o úlohy Robotanik (76 úloh), Robot Karel (34 úloh) a Želví grafika (20 úloh). Z kurzu si účastníci odnesou zkušenosti a podklady, které mohou rovnou použít ve výuce: zkušenost s výukovým webovým systémem, zadání příkladů, přehledy relevantních pojmů, náměty na rozšiřující projekty. Vyzkouší si také prakticky práci se systémem se svými žáky a na základě této zkušenosti pak mohou konzultovat vhodný způsob využití systému ve výuce.

Obsah:

Principy úloh, metodika (8 hod)
Úvod do systému Tutor a řešení příkladů (4 hod)
Využití Tutor systému s vlastními studenty (24 hod)
Výměna zkušeností, zpětná vazba (4 hod)
Další informace: Kombinovaná forma studia. Úvodní a závěrečná část kurzu probíhá prezenčně v počítačové učebně, kde se střídá výklad formou přednášky se slidy, praktická cvičení na počítačích a diskuze. Střední část (využití systému s vlastními studenty) probíhá distančně - individuálně s možností průběžné konzultace s vývojáři systému.

KURZ SE USKUTEČNÍ POUZE PŘI 6 A VÍCE PŘIHLÁŠENÝCH!!!
Fotogalerie z kurzu: nejsou
Počet přihlášených/limit: 0/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Roboti, želvy, tabulky: atraktivní úvod do programování - Zrušeno pro nízký počet zájemců
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 01.06.2012
do: 01.06.2012
Místo konání: Fakulta informatiky MU, Botanická 68a, Brno
Cena: zdarma
Obsah: Kurz nabízí přehled námětů, jak atraktivní formou probrat úvod do programování a algoritmizace. Probírané náměty jsou vesměs použitelné i v krátkém časovém rozsahu. Obsah:

* programování virtuálních robotků: Robotanik, Robot Karel; využití Tutor systému,
* želví grafika, jazyk Logo, webový interpret,
* programovací jazyk Python,
* programátorské úlohy na Python a C přes webové prostředí (Tutor systém),
* algoritmické úlohy v tabulkovém editoru.

Kurz probíhá v počítačové učebně, součástí kurzu je vyzkoušení představených metod.
Další informace: Kurz bude začínat v 9:00 a končit okolo 15:00. Na kurzu bude zajištěno občerstvení (bagety).

Kurz je akreditován u MŠMT! č.j.39415/2011-25-898

Kurz se uskuteční, pouze pokud bude přihlášeno alespoň 6 účastníků.
Fotogalerie z kurzu: nejsou
Počet přihlášených/limit: 1/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Programování v C a Pythonu za využití systému Tutor ZRUŠENO!!!
Typ kurzu: C (4 dny)
Termín: od: 28.05.2012
do: 13.06.2012
Místo konání: Fakulta informatiky MU, Šumavská 15, Brno
Cena: zdarma
Obsah: Kurz se zabývá úvodem do programování v jazycích C a Python. Kurz se zaměřuje na základní principy těchto programovacích jazyků a na využití webového výukového systému Tutor (tutor.fi.muni.cz), konkrétně na využití úloh „Programování v C“ a „Programování v Pythonu“. Z kurzu si účastníci odnesou zkušenosti a podklady, které mohou rovnou použít ve výuce: zkušenost s výukovým webovým systémem, zadání příkladů, přehledy relevantních pojmů, náměty na programátorská cvičení. Vyzkouší si také prakticky práci se systémem se svými žáky a na základě této zkušenosti pak mohou konzultovat vhodný způsob využití systému ve výuce.

Obsah:

Úvod do programování v C a Pythonu (6 hod)
Programátorské příklady (6 hodin)
Úvod do systému Tutor a řešení příkladů (4 hod)
Využití Tutor systému s vlastními studenty (20 hod)
Výměna zkušeností, zpětná vazba (4 hod)
Další informace: Kombinovaná forma studia. Úvodní a závěrečná část kurzu probíhá prezenčně v počítačové učebně, kde se střídá výklad formou přednášky se slidy, praktická cvičení na počítačích a diskuze. Střední část (využití systému s vlastními studenty) probíhá distančně - individuálně s možností průběžné konzultace s vývojáři systému.

KURZ SE USKUTEČNÍ PŘI 6 A VÍCE PŘIHLÁŠENÝCH!!!!
Fotogalerie z kurzu: nejsou
Počet přihlášených/limit: 0/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Současná počítačová grafika - ZRUŠENO
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 15.05.2012
do: 15.05.2012
Místo konání: Fakulta informatiky MU, Botanická 68a, Brno
Cena: zdarma
Obsah: * Digitální fotografie: od pořízení snímku, přes úpravy až po tisk; praktické cvičení v nástroji GIMP.

* Webdesign: od návrhu po naplnění; praktické ukázky dobrých a špatných návrhů.

* Ukázky pokročilého softwaru (3D grafika), návštěva laboratoře Human Computer Interaction, ...
Další informace: Kurz bude začínat v 9:00 a končit okolo 15:00. Na kurzu bude zajištěno občerstvení (bagety). Jde o opakování kurzu ze září 2011.

Kurz je akreditován u MŠMT! č.j.39415/2011-25-898

Kurz se uskuteční, pouze pokud bude přihlášeno alespoň 6 účastníků -- ZRUŠENO pro nízký počet zájemců.
Fotogalerie z kurzu: nejsou
Počet přihlášených/limit: 2/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Využití systémů Tutor a Khan Academy ve výuce matematiky ZRUŠENO!!!
Typ kurzu: C (4 dny)
Termín: od: 14.05.2012
do: 25.05.2012
Místo konání: Fakulta Informatuky MU, Botanická 68, Brno
Cena: zdarma
Obsah: Kurz se zabývá využitím webového výukového systému Tutor (tutor.fi.muni.cz) a Khan Academy (http://www.khanacademy.org/) ve výuce matematiky, konkrétně pro procvičení funkcí a základních operací. Konkrétně budou ze systému Tutor rozebírány především úlohy Grafař (konstrukce funkce pro zadaný graf), Matematické pexeso (párování kartiček s matematickými výrazy) a Výpočetní stromy (trénink použití a kombinace různých funkcí). U systému Khan Academy pak půjde o základní seznámení se systémem a výběr úloh podle preferencí účastníků. V rámci kurzu si účastníci vyzkouší také prakticky práci se systémem se svými žáky a na základě této zkušenosti pak mohou konzultovat vhodný způsob využití systému ve výuce.

Obsah:

Přehled pojmů a úloh (4 hod)
Úvod do systému Tutor a řešení příkladů (4 hod)
Úvod do systému Khan Academy a řešení příkladů
Využití systémů Tutor a Khan Academy s vlastními studenty (24 hod)
Výměna zkušeností, zpětná vazba (4 hod)
Další informace: Kombinovaná forma studia. Úvodní a závěrečná část kurzu probíhá prezenčně v počítačové učebně, kde se střídá výklad formou přednášky se slidy, praktická cvičení na počítačích a diskuze. Střední část (využití systému s vlastními studenty) probíhá distančně - individuálně s možností průběžné konzultace s vývojáři systému.

KURZ SE USKUTEČNÍ POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE PŘIHLÁŠENO 6 A VÍCE OSOB!!!
Fotogalerie z kurzu: nejsou
Počet přihlášených/limit: 0/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Logické úlohy ve výuce informatiky za využití systému Tutor ZRUŠENO!!!
Typ kurzu: C (4 dny)
Termín: od: 23.04.2012
do: 11.05.2012
Místo konání: FAKULTA INFORMATIKY MU, BOTANICKÁ 68, BRNO
Cena: zdarma
Obsah: Kurz se zabývá logickými úlohami, jejich vztahem k informatice a možnostmi tříbení logického myšlení za využití webového výukového systému Tutor (tutor.fi.muni.cz). Z kurzu si účastníci odnesou zkušenosti a podklady, které mohou rovnou použít ve výuce: zkušenost s výukovým webovým systémem, zadání příkladů, přehledy relevantních pojmů, vypracované slidy, náměty na programátorská cvičení. Vyzkouší si také prakticky práci se systémem se svými žáky a na základě této zkušenosti pak mohou konzultovat vhodný způsob využití systému ve výuce.

Obsah:
Pojmy a metody (8 hod)
Úvod do systému Tutor a řešení příkladů (4 hod)
Využití Tutor systému s vlastními studenty (24 hod)
Výměna zkušeností, zpětná vazba (4 hod)
Další informace: Kombinovaná forma studia. Úvodní a závěrečná část kurzu probíhá prezenčně v počítačové učebně, kde se střídá výklad formou přednášky se slidy, praktická cvičení na počítačích a diskuze. Střední část (využití systému s vlastními studenty) probíhá distančně - individuálně s možností průběžné konzultace s vývojáři systému.

KURZ SE USKUTEČNÍ POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDE PŘIHLÁŠENO 6 A VÍCE OSOB!!!
Fotogalerie z kurzu: nejsou
Počet přihlášených/limit: 0/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Praktické ukázky zajímavých programů vhodných pro využití ve výuce
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 17.04.2012
do: 17.04.2012
Místo konání: Fakulta informatiky MU, Botanická 68a, Brno
Cena: zdarma
Obsah: Kurz probíhá v počítačové učebně a spočívá v demonstračních ukázkách programů, které mohou být vhodné pro zapojení do výuky. Součástí kurzu jsou základní jednoduchá cvičení pro "osahání" jednotlivých aplikací. Výklad programů nejde do hloubky, účel kurzu je ilustrovat možnosti, vysvětlit související principy, dát náměty na cvičení a na zapojení do výuky. Veškeré probírané aplikace jsou volně dostupné a snadno použitelné. Kurz nepředpokládá žádné konkrétní znalosti či zkušenosti.

Rámcová náplň kurzu:
* WordPress - webový publikační systém
* přehled zajímavých webových služeb a aplikací (např. Google služby, WolphramAlpha, Khan Academy)
* Netlogo, výpočetní modelování, modely decentralizovaných systémů, související cvičení
* výukový systém Tutor, interaktivní webové programátorské a matematické úlohy
* Hades a logické obvody
Další informace: Kurz bude začínat v 9:00 a končit okolo 15:00. Na kurzu bude zajištěno občerstvení (bagety).

Každý účastník obdrží publikaci Modelování a simulace komplexních systémů (která se zabývá mj. probíraným nástrojem NetLogo).
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 6/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Výuka informatických principů za využití systému Tutor ZRUŠENO!!!
Typ kurzu: C (4 dny)
Termín: od: 01.04.2012
do: 20.04.2012
Místo konání: Fakulta informatiky, Botanická 68, Brno
Cena: zdarma
Obsah: Kurz se zabývá dílčími důležitými informatickými principy (binárními čísly, regulárními výrazy, rekurze) a metodou jejich výuky za využití webového výukového systému Tutor (tutor.fi.muni.cz), který nabízí konkrétní úlohy na procvičení probíraných konceptů. Primárně jde o úlohy Binární křížovka (55 zadání) a Regulární výrazy (40 úloh), okrajově budou též využity úlohy na programování virtuálních robotů.

Program:
Principy (8 hod
Úvod do systému Tutor a řešení příkladů (4 hod)
Využití Tutor systému s vlastními studenty (24 hod)
Výměna zkušeností, zpětná vazba (4 hod)

KURZ SE USKUTEČNÍ POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE PŘIHLÁŠENO MINIMÁLNĚ 6 OSOB!!!
Další informace: Kombinovaná forma studia. Úvodní a závěrečná část kurzu probíhá prezenčně v počítačové učebně, kde se střídá výklad formou přednášky se slidy, praktická cvičení na počítačích a diskuze. Střední část (využití systému s vlastními studenty) probíhá distančně - individuálně s možností průběžné konzultace s vývojáři systému.
Fotogalerie z kurzu: nejsou
Počet přihlášených/limit: 0/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Současná počítačová grafika
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 10.02.2012
do: 10.02.2012
Místo konání: Fakulta informatiky MU, Botanická 68a, Brno
Cena: zdarma
Obsah: * Digitální fotografie: od pořízení snímku, přes úpravy až po tisk; praktické cvičení v nástroji GIMP.

* Webdesign: od návrhu po naplnění; praktické ukázky dobrých a špatných návrhů.

* Ukázky pokročilého softwaru (3D grafika), návštěva laboratoře Human Computer Interaction, ...
Další informace: Kurz bude začínat v 9:00 a končit okolo 15:00. Na kurzu bude zajištěno občerstvení (bagety). Jde o opakování kurzu ze září 2011.

Kurz je akreditován u MŠMT! č.j.39415/2011-25-898
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 17/20
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Výpočetní modelování - ZRUŠENO PRO NÍZKÝ POČET ZÁJEMCŮ
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 25.01.2012
do: 25.01.2012
Místo konání: Brno, Fakulta informatiky, Botanická 68a
Cena: zdarma
Obsah:
Další informace: Veškeré náklady na kurz jsou hrazeny z prostředků projektu OP VK. Každý účastník obdrží publikaci Modelování a simulace komplexních systémů.

Kurz bude začínat v 9:00 a končit okolo 15:00. Na kurzu bude zajištěno občerstvení (bagety).

Kurz je akreditován u MŠMT! č.j.39415/2011-25-898
Fotogalerie z kurzu: nejsou
Počet přihlášených/limit: 0/20
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Kryptologie, šifry, bezpečnost
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 25.11.2011
do: 25.11.2011
Místo konání: Šumavská 15, Brno (nedaleko hlavní budovy Fakulty informatiky MU)
Cena: zdarma
Obsah: Kurz se zabývá tématem šifrování a bezpečnosti a to z mnoha pohledů: od historie šifrování, přes výklad základních principů šifer až po současné aplikace šifrování a bezpečné chování na internetu. Kurz slouží jak k rozšíření znalostí o této zajímavé oblasti, tak jako zdroj námětů na aktivity, které lze
realizovat se studenty v hodinách.

* Historie šifrování, klasické šifry (např. substituce, transpozice, steganografie, Enigma).

* Základní principy moderní kryptologie, náměty na interaktivní cvičení pro ilustraci principů.

* Aplikovaná kryptologie (např. šifrování soukromých dat, digitální podpis, využití certifikátů), včetně ukázek a vyzkoušení softwaru.

* Bezpečnost na webu, elektronické bankovnictví.

* Šifry, šifrovací hry a řešení problémů.
Další informace: Kurz začíná v 9:00 a končí okolo 15:00. Na kurzu bude zajištěno občerstvení (bagety).

Představu o kurzu si můžete udělat na základě materiálů z předchozích kurzů:
http://www.fi.muni.cz/~xpelanek/ucitele/. Jde o opakování kurzu z jara 2011.
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 3/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Logické úlohy a informatika
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 21.10.2011
do: 21.10.2011
Místo konání: Fakulta informatiky MU, Botanická 68a, Brno
Cena: zdarma
Obsah: Kurz se zabývá logickými úlohami a jejich vztahem k informatice. Z kurzu si odnesete zkušenosti a podklady, které můžete rovnou použít ve výuce: zkušenost s výukovým webovým systémem, zadání příkladů, přehledy relevantních pojmů, vypracované slidy, náměty na programátorská cvičení.

Každý účastník kurzu dostane jeden výtisk knihy Jak to vyřešit? (autor knihy je lektorem kurzu a kurz z knihy velkou mírou vychází).

Výběr z obsahu:

* Ukázka systému tutor.fi.muni.cz, včetně demonstrace použití "učitelského režimu".

* Binární čísla a jejich procvičení pomocí logických úloh.

* Bludiště a grafy.

* Hry dvou hráčů.
Další informace: Kurz začíná v 9:00 a končí okolo 15:00. Na kurzu bude zajištěno občerstvení (bagety).

Představu o kurzu si můžete udělat na základě materiálů zveřejněných na:
http://www.fi.muni.cz/~xpelanek/ucitele/. Kurz se bude částečně překrývat (cca 40%) s kurzem z podzimu 2010.
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 10/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Současná počítačová grafika
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 16.09.2011
do: 16.09.2011
Místo konání: Fakulta informatiky MU, Botanická 68a, Brno
Cena: zdarma
Obsah: * Digitální fotografie: od pořízení snímku, přes úpravy až po tisk.

* Webdesign: od návrhu po naplnění; praktické ukázky dobrých a špatných návrhů.

* Ukázky pokročilého softwaru (3D grafika), návštěva laboratoře Human Computer Interaction, ...
Další informace: Kurz bude začínat v 9:00 a končit okolo 15:00. Na kurzu bude zajištěno občerstvení (bagety).
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 9/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Roboti, želvy, tabulky: atraktivní úvod do programování
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 15.06.2011
do: 15.06.2011
Místo konání: Fakulta informatiky MU, Botanická 68a, Brno
středa odpoledne
Cena: zdarma
Obsah: Kurz nabízí přehled námětů, jak atraktivní formou probrat úvod do programování a algoritmizace. Probírané náměty jsou vesměs použitelné i v krátkém časovém rozsahu. Obsah:

* programování virtuálních robotků: Robotanik, Robot Karel; využití tutor systému,
* želví grafika, jazyk Logo, webový interpret,
* programovací jazyk Python,
* algoritmické úlohy v tabulkovém editoru.

Kurz probíhá v počítačové učebně, součástí kurzu je vyzkoušení představených metod.
Další informace: Kurz bude začínat v 13:00 a končit asi 17:30. Na kurzu bude zajištěno drobné občerstvení.

Kurz se obsahově částečně překrývá s únorovým kurzem "Praktické ukázky zajímavých programů vhodných pro využití ve výuce" a je tedy určen primárně pro ty, kdo na uvedeném kurzu nebyli.
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 7/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Kryptologie, šifry, bezpečnost
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 15.04.2011
do: 15.04.2011
Místo konání: Šumavská 15, Brno (nedaleko hlavní budovy Fakulty informatiky MU)
Cena: zdarma
Obsah: Kurz se zabývá tématem šifrování a bezpečnosti a to z mnoha pohledů: od
historie šifrování, přes výklad základních principů šifer až po současné
aplikace šifrování a bezpečné chování na internetu. Kurz slouží jak k rozšíření
znalostí o této zajímavé oblasti, tak jako zdroj námětů na aktivity, které lze
realizovat se studenty v hodinách.

* Historie šifrování, klasické šifry (např. substituce, transpozice,
steganografie, Enigma).

* Základní principy moderní kryptologie, náměty na interaktivní cvičení pro
ilustraci principů.

* Aplikovaná kryptologie (např. šifrování soukromých dat, digitální podpis,
využití certifikátů), včetně ukázek a vyzkoušení softwaru.

* Bezpečnost na webu, elektronické bankovnictví.

* Šifry, šifrovací hry a řešení problémů.
Další informace: Kurz bude začínat v 9:00 a končit okolo 15:00. Na kurzu bude zajištěno občerstvení (bagety).

Představu o kurzu si můžete udělat na základě materiálů z předchozích kurzů:
http://www.fi.muni.cz/~xpelanek/ucitele/
Fotogalerie z kurzu: nejsou
Počet přihlášených/limit: 9/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Praktické ukázky zajímavých programů vhodných pro využití ve výuce
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 18.02.2011
do: 18.02.2011
Místo konání: Fakulta informatiky MU, Botanická 68a, Brno
Cena: zdarma
Obsah: Kurz probíhá v počítačové učebně a spočívá v demonstračních ukázkách programů, které mohou být vhodné pro zapojení do výuky. Součástí kurzu jsou základní jednoduchá cvičení pro "ošahání" jednotlivých aplikací. Výklad programů nejde do hloubky, účel kurzu je ilustrovat možnosti, vysvětlit související principy, dát náměty na cvičení a na zapojení do výuky. Veškeré probírané aplikace jsou volně dostupné a snadno použitelné. Kurz nepředpokládá žádné konkrétní znalosti či zkušenosti.

Rámcová náplň kurzu:
* programování: Python, želví grafika
* Inkscape a vektorová grafika
* Hades a logické obvody
* Netlogo a modely decentralizovaných systémů
* WordPress - webový publikační systém
* přehled zajímavých webových služeb a aplikací
Další informace: Kurz bude začínat v 9:00 a končit okolo 15:00. Na kurzu bude zajištěno občerstvení (bagety).
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 12/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Inspirace pro zajímavou výuku informatiky
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 12.11.2010
do: 12.11.2010
Místo konání: Fakulta informatiky MU, Botanická 68a, Brno
Cena: zdarma
Obsah: Intenzivní jednodenní kurz nabitý náměty, inspirací a podněty.

* Náměty, jak zpestřit výuku s využitím logických úloh, her, šifer a robotů.

* Podklady, které můžete rovnou použít ve výuce: zadání příkladů, přehledy pojmů, vypracované slidy, náměty na programátorská cvičení.

* Rozšíření obzorů, inspirace.

Program:

9:00-12:00 Využití logických úloh ve výuce: binární čísla a kódování informací, šifry, grafové algoritmy.

12:00 - 13:00 Pauza na oběd

13:00 - 14:00 Jazyk Python, Roboti Lego Mindstorms

14:00 - 15:00 NetLogo - výpočetní modelování decentralizovaných systémů
Další informace: Kurz bude začínat v 9:00 a končit okolo 15:00. Na kurzu bude zajištěno občerstvení (bagety).

Představu o kurzu si můžete udělat na základě materiálů zveřejněných na:
http://www.fi.muni.cz/~xpelanek/ucitele/.
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 7/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Inspirace pro zajímavou výuku informatiky
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 22.10.2010
do: 22.10.2010
Místo konání: Fakulta informatiky MU, Botanická 68a, Brno
Cena: zdarma
Obsah: Intenzivní jednodenní kurz nabitý náměty, inspirací a podněty.

* Náměty, jak zpestřit výuku s využitím logických úloh, her, šifer a robotů.

* Podklady, které můžete rovnou použít ve výuce: zadání příkladů, přehledy pojmů, vypracované slidy, náměty na programátorská cvičení.

* Rozšíření obzorů, inspirace.

Obsah:

* Využití logických úloh ve výuce: grafy a grafové algoritmy, binární čísla a kódování informací, šifry.

* Roboti Lego Mindstorms

* Výpočetní modelování spolupráce - aplikace informatiky ve společenských vědách
Další informace: Kurz bude začínat v 9:00 a končit mezi 15:00 a 16:00.
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 6/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Login:
Heslo:

Nové materiály

Přidáno: 16.04.2014

Matematika - Helena Hlaváčová - Goniometrie

»více

Přidáno: 16.04.2014

Matematika - Helena Hlaváčová - Lineární nerovnice

»více

Přidáno: 06.06.2013

Matematika - Planimetrie na interaktivní tabuli

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - VVV - Vizualizace ve výuce (zeměpisu)

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - Inovace ve výuce RG - Plánování a rozhodování v území

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - Inovace v RG - Plánování a rozhodování v území

»více

Citát

Věda je dlouhou historií školení o tom, jak si přestat lhát do kapsy. (Richard Philips Feynman)