Soft skills - seznam uskutečněných kurzů

Uskutečněné kurzy:

Učitel jako herec - ZRUŠENO PRO NÍZKÝ POČET ZÁJEMCŮ
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 28.04.2011
do: 28.04.2011
Místo konání: Čas Konání: 9:00 - 16:00
Centrum 8D
Na mapy.cz je najdete po zadání GPS souřadnic:
Loc: 49°12'9.533"N, 16°35'17.307"E
Popis cesty: Ulicí Rybkovou pokračujte mezi mezi zahrádkami nahoru do kopce. Cesta se stáčí doleva, pokračujte po ní až ojdete k červené krychlové budově (restaurace "za Homeranem"). Po pravé ruce máte garáže a v mezeře mezi nimi velká vrata, kterými uvidíte vchod do centra 8D.
Cena: zdarma
Obsah: Profese učitele a pouličního herce mají mnoho společného: jak zaujmout a udržet pozornost studenta resp. Diváka? Jak způsobit, že se divák či student aktivně zapojí do výuky nebo představení? Pouliční umělci používají jednoduché metody a triky, které mohou s úspěchem použít i učitelé

Program semináře je sestaven ze cvičení zaměřených na konkrétní techniky a triky. (zejména gesto a postoj, osobní prostor,
oční kontakt, rytmus hlasu, emoční a fyzické zapojení diváků, práce s příběhem a imaginací.)
Další informace: Lektor kurzu: Mgr. Petra Rychecká je zkušenou lektorkou kurzů dramatické výchovy. Vede několik divadelních souborů a prozkoumává možnosti použití divadelních technik v jiných oblastech. (dramaterapie, týmová facilitace)
Fotogalerie z kurzu: nejsou
Počet přihlášených/limit: 5/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Komunikace v konfliktních situacích - ZRUŠENO PRO NÍZKÝ POČET ZÁJEMCŮ
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 14.04.2011
do: 14.04.2011
Místo konání: Čas konání: 9:00 - 16:00
Místo konání:Centrum 8D
Na mapy.cz je najdete po zadání GPS souřadnic:
Loc: 49°12'9.533"N, 16°35'17.307"E
Popis cesty: Ulicí Rybkovou pokračujte mezi mezi zahrádkami nahoru do kopce. Cesta se stáčí doleva, pokračujte po ní až ojdete k červené krychlové budově (restaurace "za Homeranem"). Po pravé ruce máte garáže a v mezeře mezi nimi velká vrata, kterými uvidíte vchod do centra 8D.
Cena: zdarma
Obsah: Otevřené konflikty je možné utišit, hrozící konflikty je možné odvrátit. Vyžaduje to však od nás věnovat důkladnou pozornost tomu, co říkáme, co cítíme a především co říká a cítí druhá strana.

Účastníci semináře se seznámí s přístupem "Nonviolent communication", který v konfliktních situacích otevírá cestu k uvolnění napětí, vyjádření emocí a nalezení cesty k řešení.
Další informace: Lektor: Ing. Matěj Forman, Ph.D. Ve své lektorské práci se zaměřuje na komunikaci, hlasovou výchovu a body awareness techniky. Mimo lektorské aktivity působí na VUT jako odborný asistent. Volný čas věnuje amatérskému divadlu a rodině.
Fotogalerie z kurzu: nejsou
Počet přihlášených/limit: 5/12
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Sociální sítě a jejich význam ve výuce - ZRUŠENO PRO NÍZKÝ POČET ZÁJEMCŮ
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 24.03.2011
do: 24.03.2011
Místo konání: čas konání 9:00 - 14:00
Centrum 8D
Na mapy.cz je najdete po zadání GPS souřadnic:
Loc: 49°12'9.533"N, 16°35'17.307"E
Popis cesty: Ulicí Rybkovou pokračujte mezi mezi zahrádkami nahoru do kopce. Cesta se stáčí doleva, pokračujte po ní až ojdete k červené krychlové budově (restaurace "za Homeranem"). Po pravé ruce máte garáže a v mezeře mezi nimi velká vrata, kterými uvidíte vchod do centra 8D.
Cena: zdarma
Obsah: Přes 90% žáků je aktivních v sociálních sítích a dalších internetových prostředích, která umožňují zásadně nové formy spolupráce a komunikace. Podle výzkumů i zkušeností tato prostředí ale i zásadně ovlivňují chování a hodnoty této nové “síťové generace” způsobem, na kterou tradiční pedagogika teprve hledá odpovědi. Pedagogickou práci proto významně podpoří to, pokud učitelé tato prostředí znají, rozumějí tomu, jaké způsobují posuny v chování, učení se, komunikování a vztazích, a dokáží na základě tohoto porozumění vhodně zvolit pedagogické metody práce. Efektem tohoto porozumění je pak i schopnost pomoci zorientovat se v tomto světě žákům a využít ho pro pedagogické záměry.

Kurz umožňuje toto porozumění formou propojení dvou klíčových záměrů:

- porozumění novým technologiím komunikace a spolupráce, tzn. světu internetových “sociálních médií” a sociálních sítí, masově využívaných žáky “síťové generace”í: sociální sítě, online komunikace, komunitní nástroje, služby na sdílení multimédií, aj.

- zvědomění posunů v hodnotách a chování žáků, částečně způsobené těmito technologiemi, částečně jimi rozvíjené. Účastníci pochopí souvislost mezi novými komunikačními a kolaborativními nástroji a posunu v prioritách a preferencích svých žáků, na základě tohoto pochopení získají inspiraci pro formu komunikace a pedagogické práce se svými žáky.

Cíle kurzu:

- dokázat pochopit podstatu “webu druhé generace” a identifikovat potenciál pro práci se síťovou generací
- znát podstatu “síťové generace”, dokázat předejít hlavním střetům s lidmi této generace a naopak umět využít některých hodnot a principů
- znát možnosti nové formy sdílení a tvorby informací v návaznosti na chování “síťové generace” a umět podchytit tvůrčí potenciíl “síťové generace”
- znát princip a fungování sociálních sítí v návaznosti na chování “síťové generace”
- vědět, jaké nežádoucí jevy se objevují a jak jim čelit
Další informace: Lektor: Dan Franc působí jako lektor manažerských a komunikačních dovedností. Je autorem mnoha publikací vč. knih o zážitkové pedagogice a překladů knih v oblasti podnikání a online spolupráce, např. Wikinomics.
Fotogalerie z kurzu: nejsou
Počet přihlášených/limit: 3/16
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Práce s hlasem - ZRUŠENO PRO NÍZKÝ POČET ZÁJEMCŮ
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 24.02.2011
do: 24.02.2011
Místo konání: Čas konání: 9:00 - 14:00
Centrum 8D
Na mapy.cz je najdete po zadání GPS souřadnic:
Loc: 49°12'9.533"N, 16°35'17.307"E
Popis cesty: Ulicí Rybkovou pokračujte mezi mezi zahrádkami nahoru do kopce. Cesta se stáčí doleva, pokračujte po ní až ojdete k červené krychlové budově (restaurace "za Homeranem"). Po pravé ruce máte garáže a v mezeře mezi nimi velká vrata, kterými uvidíte vchod do centra 8D.
Cena: zdarma
Obsah: Hlas je pro učitele důležitým nástrojem. S jeho pomocí učitel předává informace, myšlenky ale také svou vůli. emoce. Většinou používáme svůj hlas zcela intuitivně. Pokud mu ale budeme věnovat pozornost a čas, dokážeme vytříbit i svůj hlas tak, aby přinášel lepší výsledky s menší námahou.Seminář je zaměřen výhradně na mluvený projev.

Budeme věnovat především těmto atributům práce s hlasem:

- dechu, který hlas nese,
- správné rezonanci, která dodá hlasu barvu, i důraz,
- artikulaci, která zabezpečí porozumění,
- zaměření, na jehož základě bude posluchač vědět, komu sdělení přinášíte.


Takřka veškerý čas budeme věnovat praktickým cvičením zaměřeným na vlastní zkušenost účastníků tak, aby po skončení semináře mohli dále pracovat se svým hlasem.
Další informace: Lektor: Ing. Matěj Forman, Ph.D. Ve své lektorské práci se zaměřuje na komunikaci, hlasovou výchovu a body awareness techniky. Mimo lektorské aktivity působí na VUT jako odborný asistent. Volný čas věnuje amatérskému divadlu a rodině.
Fotogalerie z kurzu: nejsou
Počet přihlášených/limit: 3/16
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Práce s hlasem - ZRUŠENO Z DŮVODU NEMOCI LEKTORA
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 09.12.2010
do: 09.12.2010
Místo konání: Brno - CVČ Lužánky, Lidická 50
Cena: zdarma
Obsah: Hlas je pro učitele důležitým nástrojem. S jeho pomocí učitel předává informace, myšlenky ale také svou vůli. emoce. Většinou používáme svůj hlas zcela intuitivně. Pokud mu ale budeme věnovat pozornost a čas, dokážeme vytříbit i svůj hlas tak, aby přinášel lepší výsledky s menší námahou.Seminář je zaměřen výhradně na mluvený projev.

Budeme věnovat především těmto atributům práce s hlasem:

- dechu, který hlas nese,
- správné rezonanci, která dodá hlasu barvu, i důraz,
- artikulaci, která zabezpečí porozumění,
- zaměření, na jehož základě bude posluchač vědět, komu sdělení přinášíte.


Takřka veškerý čas budeme věnovat praktickým cvičením zaměřeným na vlastní zkušenost účastníků tak, aby po skončení semináře mohli dále pracovat se svým hlasem.
Další informace: Lektor: Ing. Matěj Forman, Ph.D. Ve své lektorské práci se zaměřuje na komunikaci, hlasovou výchovu a body awareness techniky. Mimo lektorské aktivity působí na VUT jako odborný asistent. Volný čas věnuje amatérskému divadlu a rodině.
Fotogalerie z kurzu: nejsou
Počet přihlášených/limit: 4/12
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Vyprávění příběhů jako vzdělávací metoda
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 03.12.2010
do: 03.12.2010
Místo konání: Brno, Centrum 8D
Cena: zdarma
Obsah: Z obsahu:
Průpravná cvičení v komunikačních dovednostech – vícekanálová nevšední obousměrná komunikace, seznámení se základy vypravěčského umění, objasnění klíčových pojmů, trénink vypravěčských dovedností – umění popisu, jak se hledá příběh, příprava příběhu k vyprávění – základy dramaturgické práce, vypravěčské experimenty – vyprávění a naslouchání příběhům, prezentace návrhů využití vybraných příběhů ve školní praxi, …
Další informace: Lektor: MgA. Martin Hak, vypravěč příběhů, lektor kurzů a dílen zaměřených zejména na oblast dramatického umění, učitel Dramatické výchovy s praxí na různých typech školských zařízení, herec ve vlastním divadle jednoho herce.
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 6/12
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Login:
Heslo:

Nové materiály

Přidáno: 16.04.2014

Matematika - Helena Hlaváčová - Goniometrie

»více

Přidáno: 16.04.2014

Matematika - Helena Hlaváčová - Lineární nerovnice

»více

Přidáno: 06.06.2013

Matematika - Planimetrie na interaktivní tabuli

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - VVV - Vizualizace ve výuce (zeměpisu)

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - Inovace ve výuce RG - Plánování a rozhodování v území

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - Inovace v RG - Plánování a rozhodování v území

»více

Citát

Průměrní učenci se staví k vědě jako krmená husa ke krmení: Jen proboha už ne víc. (Hermann Julius Oberth)