Zde jsem:    Galerie > Biologie

Biologie - seznam vystavených galerii

Nabídka galerie:


Novinky v systematice hub, sinic a řas
Poslední instrukce před odběrem materiálu v terénu21.09.2010 - 22.09.2010
Prezentace souboru praktických cvičení z botaniky používaných pro výuku v 1. ročníku (resp. kvintě) gymnázia na tř. kpt. Jaroše v Brně (Mgr. J. Sítařová)
Mykologicko-botanická exkurze do okolí Javorníku (P. Hrouda, O. Rotreklová)
Odběr materiálu pro algologická pozorování na střední škole (RNDr. B. Uher, Ph.D.)
Aktuální pohled na systém řas (RNDr. B. Uher, Ph.D.)
Prezentace zástupců využitelných pro algologická pozorování na střední škole (RNDr. B. Uher, Ph.D.)
Aktuální pohled na systémy hub a lišejníků (Mgr. P. Hrouda, Ph.D.)
[zobrazit galerii]

Antropologie, nové poznatky
Muzeum v Dolních Věstonicích17.02.2011 - 18.02.2011
Současný pohled na evoluci člověka (prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.)
Nahlédnutí pod pokličku modernímu archeologickému výzkumu: Exkurze na pracoviště Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Dolních Věstonicích (exkurze, prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.)
Kurz soft-skills (Mgr. Ondřej Přibyla)
Naši příbuzní - aktuální poznatky z primatologie (přednáška, doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.)
Biologie a antropologie ve forenzní praxi (přednáška, RNDr. Hana Eliášová, Ph.D.)
Prezentace, výukové materiály a laboratorní práce pro výuku somatologie na gymnáziu v Brně Řečkovicích (prezentace materiálů, RNDr. Kateřina Cibulková)
[zobrazit galerii]

Systematická botanika a zoologie
Účastníci exkurze na vrcholu Květnice13.04.2011 - 01.05.2011
Nové pohledy na systém bezobratlých (přednáska, doc. Mgr. Michal Horsák, Ph.D)
Nové pohledy na systém obratlovců (přednáška, doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.)
Nové pohledy na systém vyšších rostlin (přednáška, doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.)
Využití venkovních expozic Botanické zahrady MU ve výuce SŠ a práce s pracovními listy (Mgr. Magdaléna Chytrá)
Zoologická a botanická exkurze na Květnici v Tišnově (Mgr. Michal Horsák, Ph.D., Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.)
[zobrazit galerii]

Genetika a molekulární biologie
Renata Gallyiová přednáší o genetickém poradenství.12.09.2011 - 13.09.2011
Historické souvislosti Mendelova objevu (prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.)
Co víme o dědičnosti rakoviny? (doc. RNDr. Jana Šmardová, CSc.)
Volitelný předmět Molekulární biologie na gymnáziu v Brně na tř. kpt. Jaroše (RNDr. Pavel Vařejka, gymnázium Brno, tř. kpt. Jaroše)
Kdo navštěvuje a kdo by měl navštívit genetickou poradnu? (MUDr. Renata Gaillyová. Ph.D.)
praktické ukázky k tématu Jaké výsledky vycházejí z molekulární laboratoře? (Mgr. Petr Beneš, Ph.D.)
Co lze vyčíst ze zkoumání chromozomů? (doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.)
[zobrazit galerii]

Laboratorní cvičení z biologie
Účastníci kurzu25.11.2011
Pitva ryby v laboratorním cvičení na střední škole, příprava nativních a trvalých preparátů.
[zobrazit galerii]

Aplikovaná genetika a botanika
Posluchači kurzu ve skleniku14.02.2012 - 15.02.2012
Použití interaktivní tabule při výuce rostlinné morfologie na gymnáziu (RNDr. Hana Mášová, gymnázium Brno, Vídeňská)
Využití skleníků Botanické zahrady MU ve výuce SŠ a práce s pracovními listy (Mgr. Magdaléna Chytrá)
Co nabízí supermarkety: méně známé užitkové rostliny? (doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.)
Co nového v genovém inženýrství? (prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.)
[zobrazit galerii]

Laboratorní cvičení z biologie II
Posluchači laboratorního kurzu06.03.2012
Příprava trvalých preparátů (Olga Rotreklová, Božena Koubková)
Jak udělat herbář? (Olga Rotreklová)
[zobrazit galerii]

Terénní cvičení z botaniky a zoologie
Pod vrcholem Děvína.11.05.2012 - 12.05.2012
Terénní cvičení ze zoologie k řece Dyji u Nejdku, botanické terénní cvičení na Nejdecké louky a na Pálavu.
[zobrazit galerii]

Botanicko-mykologicko-zoologická exkurze
16.05.2014 - 17.05.2014
Exkurze Žďárské vrchy
[zobrazit galerii]

Kurz genetiky a molekulární biologie
09.09.2014 - 10.09.2014
Kurz genetiky a molekulární biologie 2014
[zobrazit galerii]

Laboratorní cvičení z biologie - algologická a mykologická pozorování pozorování
27.11.2014
Laboratorní cvičení - řasy a houby
[zobrazit galerii]

Laboratorní cvičení z biologie - zoologická pozorování
04.12.2014
Laboratorní cvičení pozorování trepky a mikroorganismů, příprava trvalého preparátu
[zobrazit galerii]

Laboratorní cvičení z biologie - zoologická pozorování
12.02.2015
Laboratorní cvičení, pozorování švábů a příprava mikroskopických preparátů
[zobrazit galerii]

Laboratorní cvičení z biologie - botanická pozorování
19.02.2015
Laboratorní cvičení z botaniky, jednoduchá pozorování a pokusy s cévnatými rostlinami
[zobrazit galerii]

Botanická a zoologická exkurze
15.05.2015 - 16.05.2015
Botanická a zoologická exkurze do Moravského krasu
[zobrazit galerii]

Kurz genetiky a molekulární biologie
07.09.2016 - 08.09.2016
Účastníci kurzu na přednáškách a při exkurze do laboratoří PřF MU
[zobrazit galerii]
Login:
Heslo:

Nové materiály

Přidáno: 16.04.2014

Matematika - Helena Hlaváčová - Goniometrie

»více

Přidáno: 16.04.2014

Matematika - Helena Hlaváčová - Lineární nerovnice

»více

Přidáno: 06.06.2013

Matematika - Planimetrie na interaktivní tabuli

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - VVV - Vizualizace ve výuce (zeměpisu)

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - Inovace ve výuce RG - Plánování a rozhodování v území

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - Inovace v RG - Plánování a rozhodování v území

»více

Citát

Jako profesionální matematik jsem si už navykl žití v jistém vakuu, obklopen lidmi, kteří se zvláštní pýchou chlubí, že o matematice vůbec nic neví. (David Mumford)