Zde jsem:    Uskutečněné kurzy > Biologie

Biologie - seznam uskutečněných kurzů

Uskutečněné kurzy:

Kurz genetiky a molekulární biologie
Typ kurzu: B (dvoudenní)
Termín: od: 07.09.2016
do: 08.09.2016
Místo konání: Ústav experimentální biologie PřF MU, UKB Brno
Cena: 1500,00 Kč
Obsah: Program:
Úterý 7. září 2016
8:00-9:00 Registrace (A11/333)
9:00-9:15 Zahájení kurzu (A11/306)
9:15-10:45 Novinky ve fylogenezi strunatců (doc. Tomáš Bartonička)
10:45-11:00 Přestávka
11:00-12:30 Proteinové inženýrství pro biotechnologie (dr. Chaloupková)
12:30-13:30 Oběd
13:30-15:00 Strukturní variabilita genomu a vzácná chromozomová onemocnění (doc. Petr
Kuglík)
15:00-15:30 Přestávka
15:30-17:00 Současnost a budoucnost identifikace člověka pomocí DNA (dr. Pavel Lízal)

Středa 8. září 2016

8:30-10:00 Moderní systém řas, hub a podobných organismů (dr. Petr Hrouda)
10:00-10:15 Přestávka
10:15-11:45 Systém krytosemenných rostlin v době molekulárních metod (doc. Vít Grulich)
11:45-12:00 Předání osvědčení, anketa
12:00-13:00 Oběd
13:00-14:30 Exkurze ve vybraných laboratořích ÚEB Laboratoř biologické a molekulární antropologie Laboratoř buněčné diferenciace
Loschmidtovy laboratoře
Další informace:
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 0/50
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Kurz genetiky a molekulární biologie
Typ kurzu: B (dvoudenní)
Termín: od: 08.09.2015
do: 09.09.2015
Místo konání: Ústav experimentální biologie PřF MU, UKB Brno
Cena: 1500,00 Kč
Obsah: Program:
Úterý 8. září 2015
8:00- 9:00 Registrace (A11/333)
9:00- 9:15 Zahájení kurzu (A11/306)
9:15-10:45 Jak vznikají lymfomy (prof. Jana Šmardová)
10:45-11:00 Přestávka
11:00-12:30 Historie a současnost genetiky organelové DNA (doc. Jana Řepková)
12:30-13:30 Oběd
13:30-15:00 Základy genetiky populací s konkrétními příklady (dr. Pavel Lízal)
15:00-16:00 Přestávka a přesun do VIDA! science centra
16:00-18:00 Exkurze ve VIDA! science centru (Mgr. Zuzana Hanzelková)

Středa 9. září 2015

8:30-10:00 Klonování člověka (dr. Petr Vaňhara)
10:00-10:15 Přestávka
10:15-11:45 Od prasete k jorkšírovi - využití genetiky hospodářských a domácích zvířat v praxi
(Mgr. Lenka Falková)
11:45-12:45 Oběd
12:45-14:00 Nové metody v molekulární biologii a jejich využití (doc. Petr Beneš)
14:00-14:30 Předání osvědčení, anketa
Další informace:
Fotogalerie z kurzu: nejsou
Počet přihlášených/limit: 0/50
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Botanická a zoologická exkurze
Typ kurzu: B (dvoudenní)
Termín: od: 15.05.2015
do: 16.05.2015
Místo konání: Ochoz u Brna, Kaprálův mlýn, Moravský kras
Cena: zdarma
Obsah: 15. 5. 2015
8.00 odjezd z Brna do místa konání
9.00 vyložení zavazadel, cofee break
10.30 exkurze po zařízení Kaprálův mlýn, představení výukových programů
12.30 oběd
13.30 botanická a zoologická exkurze na Lysou horu
18.00 večeře
19:00 – 22:00 pozorování netopýrů a přednáška o přírodních poměrech Moravského krasu

16. 5. 2015
8.00 snídaně
9.00 botanická a zoologická exkurze do údolí Říčky
14.00 oběd
15:00 návrat do Brna
Další informace:
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 0/20
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Laboratorní cvičení z biologie - botanická pozorování
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 19.02.2015
do: 19.02.2015
Místo konání: Ústav botaniky a zoologie PřF MU, UKB Brno
Cena: zdarma
Obsah: - jednoduchá pozorování a pokusy s cévnatými rostlinami: pozorování fytolitů (anorganických inkluzí v rostlinných buňkách), pozorování pylových zrn a pozorování stavby výtrusnic a výtrusů přesliček;
- zásady práce s preparačním a světelným mikroskopem
- izolace rostlinných barviv (chlorofylů, xantofylů a antokyanů), jejich separace a rozdělení pomocí chromatografie, pozorování autofluorescence chlorofylu a důkazy změny barvy na základě změny pH prostředí;
- dýchání semen při klíčení a tlaku.
Další informace:
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 0/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Laboratorní cvičení z biologie - zoologická pozorování
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 12.02.2015
do: 12.02.2015
Místo konání: Ústav botaniky a zoologie PřF MU, UKB, Brno
Cena: zdarma
Obsah: - stavba moderních mikroskopů
- zásady mikroskopování
- typy mikroskopických preparátů a postup jejich přípravy,
- laboratorní cvičení ze zoologie realizovatelná v podmínkách základních a středních škol (pitva švába,izolace a následné pozorování a určování parazitů žijících v trávicí soustavě švábů).
Další informace:
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 0/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Laboratorní cvičení z biologie - zoologická pozorování
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 04.12.2014
do: 04.12.2014
Místo konání: Ústav botaniky a zoologie PřF MU, UKB, Brno
Cena: zdarma
Obsah: - historický vývoj mikroskopu, - typy mikroskopických preparátů a postup jejich přípravy.
- laboratorní cvičení ze zoologie realizovatelná v podmínkách základních a středních škol (pozorování trepky, vitální test, příprava trvalého preparátu z křídla motýla nebo z pera ptáka.
Další informace:
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 0/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Laboratorní cvičení z biologie - algologická a mykologická pozorování pozorování
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 27.11.2014
do: 27.11.2014
Místo konání: Ústav botaniky a zoologie PřF MU, UKB, Brno
Cena: zdarma
Obsah: - teoretický úvod o sběru a uchovávání hub, jejich vlastnostech a o typech plodnic,
- laboratorní cvičení (pozorování a popis plodnic makroskopických hub, určování druhu houby, pozorování bazidií a bazidiospor na příčném řezu lupenem muchomůrky červené nebo jiné lupenaté houby, pozorování plodnic padlí dubového pod binokulární lupou a pod mikroskopem, simulace rozšiřování stopkovýtrusné houby číšenky rýhované),
- laboratorní cvičení (určování do rodů pěti vzorků řas, systém a možnosti sběru vzorků řas pro výuku, jejich uchovávání).
Další informace:
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 0/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Kurz genetiky a molekulární biologie
Typ kurzu: B (dvoudenní)
Termín: od: 09.09.2014
do: 10.09.2014
Místo konání: Ústav experimentální biologie PřF MU, UKB, Brno
Cena: 1500,00 Kč
Obsah: Program:
Úterý 9. září 2014
8:00-9:00 Registrace (A11/333)
9:00-9:15 Zahájení kurzu (A11/306)
9:15-10:45 Zmatení pojmů: Farmakogenomika a farmakogenetika (prof. Petr Hořín)
10:45-11:00 Přestávka
11:00-12:30 Medicínské aspekty epigenetiky (prof. Boris Vyskot)
12:30-13:30 Oběd
13:30-15:00 Aktuální diagnostika retrovirů a prionů (doc. Vladislava Růžičková)
15:00-15:15 Přestávka
15:15-16:45 Využití genetické rozmanitosti při identifikaci člověka (dr. Pavel Lízal)
16:45-17:00 Přestávka
17:00-17:20 VIDA! - představení nového interaktivního vědeckého centra (Mgr. Zuzana Hanzelková)

Středa 10. září 2014

8:00-9:30 Rizika v graviditě a možnosti prenatálního vyšetření (MUDr. Věra Hořínová)
9:30-9:45 Přestávka
9:45-11:15 Stručná informace o současném pohledu na evoluci člověka (doc. Eva Drozdová)
11:15-12:30 Oběd
12:30-14:00 Biotechnologie ve šlechtění zvířat (doc. Tomáš Urban)
14:00-14:10 Předání osvědčení
14:10-14:25 Přestávka před workshopem

Workshop (pouze pro registrované): Stanovení konstituce pohlavních chromozomů metodou interfázní fluorescenční in situ hybridizace (I-FISH) z buněk bukální sliznice (Mgr. Aneta Mikulášová)
14:30-17:30 workshop 1
15:30-18:30 workshop 2
Další informace:
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 0/50
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Botanicko-mykologicko-zoologická exkurze
Typ kurzu: B (dvoudenní)
Termín: od: 16.05.2014
do: 17.05.2014
Místo konání: Žďárské vrchy - Tři Studně
Cena: zdarma
Obsah: 16. 5.
8. 00 Odjezd z Brna na Tři Studně
10.00 Příjezd na Tři Studně, ubytování, pauza na kávu a zákusek
11.00–15.00 Botanicko-mykologická exkurze na PP Brožova skála a PR Olšina u Sklenného
16. 00–18.00 Přednáška o flóře Žďárských vrchů
18.00 Večeře
19.00–21.30 Přednáška o netopýrech a přednáška o houbách vázaných na bučiny
21.30–22.00 Noční vycházka za netopýry

17. 5.
8. 00 Snídaně
9.00–13.30 Botanicko-mykologicko-zoologická exkurze na PP Pasecká skála
14.00 Oběd
15.00 Odjezd do Brna
Další informace:
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 0/20
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Kurz genetiky a molekulární biologie
Typ kurzu: B (dvoudenní)
Termín: od: 11.09.2013
do: 12.09.2013
Místo konání: Ústav experimentální biologie, UKB, Brno
Cena: 1500,00 Kč
Obsah: Program:

Středa 11. září 2013
8:00-9:00 Registrace (Univerzitní kampus Bohunice, pavilon A11, 3. patro, učebna č.333)

9:00-9:15 Zahájení kurzu (pavilon A11, 3. patro, učebna č. 306)

9:15-10:45 Klinická cytogenetika v postgenomové éře (doc. Kuglík)

10:45-11:00 Přestávka

11:00-12:30 Úvod do bioinformatiky a využití informačních zdrojů pro molekulární biologii na internetu (doc. Pantůček)

12:30-13:30 Oběd

13:30-15:00 Současnost a budoucnost biotechnologických plodin (doc. Řepková)

15:00-15:15 Přestávka

15:15-16:45 Možnosti a využití analýzy DNA při studiu historie populací i jednotlivců (dr. Lízal)

16:45-17:00 Přestávka

17:00-17:15 Od počátku s DNA - představení české verze webu „DNA from the Beginning“ (Mgr. Hanzelková)

Čtvrtek 12. září 2013

8:00-9:30 Nové možnosti praktického využití bakteriofágů (prof. Doškař)

9:30-9:45 Přestávka

9:45-11:15 Je chování dědičné? (prof. Relichová)

11:15-12:30 Oběd

12:30-14:00 Nádorový supresor p53: příběh mutace R337H (prof. Šmardová)

14:00-14:15 Předání osvědčení
Další informace:
Fotogalerie z kurzu: nejsou
Počet přihlášených/limit: 0/50
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Terénní cvičení z botaniky a zoologie
Typ kurzu: B (dvoudenní)
Termín: od: 11.05.2012
do: 12.05.2012
Místo konání: Mušov
Cena: zdarma
Obsah: Botanická a zoologická terénní exkurze na Pálavu a do lužního lesa.
Další informace: Ubytování a strava jsou zajištěny po celou dobu kurzu a budou hrazeny z prostředků projektu. Ubytováni budeme v hotelu Termal Mušov ve dvoulůžkových pokojích (bližší informace na http://www.hoteltermal.cz/). Pro dopravu z Brna a po celou dobu kurzu jsme zajistili minibus, který bude z Brna odjíždět v pátek 11. 5. 2012 v 8.00 z parkoviště za obchodním domem Tesco, Dornych 4, do Brna se minibus vrátí v sobotu kolem 16. hodiny.
Cestovné při použití soukromého vozidla lze z prostředků projektu proplatit jen do výše jízdného hromadnou dopravou 2. třídy.

Exkurze se konají za každého počasí, kromě vhodného oblečení nezapomeňte přibalit repelent.

V případě změn na poslední chvíli využijte telefonní kontakt 732 744 521 (Olga Rotreklova).

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Kurz je akreditován u MŠMT! č.j.39415/2011-25-898
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 11/13
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Laboratorní cvičení z biologie II
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 06.03.2012
do: 06.03.2012
Místo konání: Ústav botaniky a zoologie, Terezy Novákové 1, Brno-Řečkovice
budova 10, 1. patro
Cena: zdarma
Obsah: Příprava trvalých preparátů (Olga Rotreklová, Božena Koubková)
Pozorování nativních preparátů (Božena Koubková)
Jak udělat herbář? (Olga Rotreklová)
Další informace: Náklady na cestovné hromadnou dopravou z místa bydliště jsou hrazeny z projektu.
Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Začátek kurzu je v 9 hodin, konec kolem 16. hodiny.

Kurz je akreditován u MŠMT! č.j.39415/2011-25-898
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 6/10
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Aplikovaná genetika a botanika
Typ kurzu: B (dvoudenní)
Termín: od: 14.02.2012
do: 15.02.2012
Místo konání: Brno, areál Masarykovy univerzity na Kotlářské ulici, POZOR ZMĚNA - BUDOVA A8 ÚSTAV MATEMATIKY A STATISTIKY, UČEBNA M4 (přízemí vlevo)
Cena: zdarma
Obsah: 1. den
Jak se šlechtí hospodářská zvířata? (prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.)
Použití interaktivní tabule při výuce rostlinné morfologie na gymnáziu (RNDr. Hana Mášová, gymnázium Brno, Vídeňská)
Využití skleníků Botanické zahrady MU ve výuce SŠ a práce s pracovními listy (Mgr. Magdaléna Chytrá)
2. den
Co nabízí supermarkety: méně známé užitkové rostliny? (doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.)
Co nového v genovém inženýrství? (prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.)
Další informace: Veškeré pobytové náklady a cestovné hromadnou dopravou z místa bydliště jsou hrazeny z projektu.
Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Požadavek na ubytování v Brně sdělte prosím co nejdříve asistentce projektu Mgr. Sylvě Tůnové na adresu tunova@sci.muni.cz.
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 21/25
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Laboratorní cvičení z biologie
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 25.11.2011
do: 25.11.2011
Místo konání: Ústav botaniky a zoologie, Terezy Novákové 1, Brno-Řečkovice
budova 10, 1. patro
Cena: zdarma
Obsah: Pitva ryby v laboratorním cvičení na střední škole (Yveta Reiterová, Biskupské gymnázium Brno)
Příprava trvalých preparátů (Olga Rotreklová, Božena Koubková)
Pozorování nativních preparátů (Božena Koubková)
Jak udělat herbář? (Olga Rotreklová)
Další informace: Náklady na cestovné hromadnou dopravou z místa bydliště jsou hrazeny z projektu.
Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.
Začátek kurzu je v 9 hodin, konec kolem 16. hodiny.
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 8/10
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Genetika a molekulární biologie
Typ kurzu: B (dvoudenní)
Termín: od: 12.09.2011
do: 13.09.2011
Místo konání: Brno, Univerzitní kampus Masarykovy univerzity
Cena: zdarma
Obsah: 1. den
Historické souvislosti Mendelova objevu (prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.)
Co víme o dědičnosti rakoviny? (doc. RNDr. Jana Šmardová, CSc.)
Prezentace a využití interaktivní tabule při výuce genetiky na gymnáziu (Ing. Jaromír Fiala, gymnázium Boskovice)
Volitelný předmět Molekulární biologie na gymnáziu v Brně na tř. kpt. Jaroše (RNDr. Pavel Vařejka, gymnázium Brno, tř. kpt. Jaroše)
2. den
Kdo navštěvuje a kdo by měl navštívit genetickou poradnu? (MUDr. Renata Gaillyová. Ph.D.)
praktické ukázky k tématu Jaké výsledky vycházejí z molekulární laboratoře? (Mgr. Petr Beneš, Ph.D.)
Co lze vyčíst ze zkoumání chromozomů? (doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.)
Další informace: Veškeré pobytové náklady a cestovné hromadnou dopravou z místa bydliště jsou hrazeny z projektu.
Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 16/20
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Systematická botanika a zoologie
Typ kurzu: C (4 dny)
Termín: od: 13.04.2011
do: 01.05.2011
Místo konání: 13. a 20. 4. 2011: Brno, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 2
30. 4 a 1. 5. 2011: Tišnov
Cena: zdarma
Obsah: 13. 4.
Nové pohledy na systém bezobratlých (doc. Mgr. Michal Horsák, Ph.D)
Nové pohledy na systém obratlovců (doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.)

20. 4.
Nové pohledy na systém vyšších rostlin (doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.)
Využití venkovních expozic Botanické zahrady MU ve výuce SŠ a práce s pracovními listy (Mgr. Magdaléna Chytrá)

30. 4. a 1. 5.
Zoologická exkurze na Květnici v Tišnově (Mgr. Michal Horsák, Ph.D.)
Botanická exkurze na Květnici v Tišnově (Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.)
Další informace: V rámci kurzu proběhnou dva přednáškové dny (13. 4. a 20. 4. 2011) v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity na Kotlářské ulici a víkendové terénní cvičení (30. 4. a 1. 5. 2011) v Tišnově na lokalitu Květnice. Ubytování v Tišnově je zajištěno v penzionu Červený mlýn.
Veškeré pobytové náklady a cestovné hromadnou dopravou z místa bydliště jsou hrazeny z projektu.
Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 14/16
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Antropologie, nové poznatky
Typ kurzu: B (dvoudenní)
Termín: od: 17.02.2011
do: 18.02.2011
Místo konání: Mikulov
Cena: zdarma
Obsah: 1. den
dopoledne: přednáška Současný pohled na evoluci člověka (prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.)
odpoledne: exkurze na detašované pracoviště Archeologického ústavu Akademie věd ČR (prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.)
večer: kurz soft skills (Mgr. Ondřej Přibyla)
2. den
dopoledne: přednášky Naši příbuzní - aktuální poznatky z primatologie (doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.) a
Biologie a antropologie ve forenzní praxi (RNDr. Hana Eliášová, Ph.D.)
odpoledne: Prezentace, výukové materiály a laboratorní práce pro výuku somatologie na gymnáziu v Brně Řečkovicích (RNDr. Kateřina Cibulková)
Další informace: Začátek kurzu ve čtvrtek v 9.30 hodin, konec kurzu v pátek kolem 15 hodiny.
Veškeré pobytové náklady a cestovné hromadnou dopravou z místa bydliště jsou hrazeny z projektu.
Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 18/18
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Novinky v systematice hub, sinic a řas
Typ kurzu: B (dvoudenní)
Termín: od: 21.09.2010
do: 22.09.2010
Místo konání: Javorník u Velké nad Veličkou
Cena: zdarma
Obsah: Prezentace souboru praktických cvičení z botaniky používaných pro výuku v 1. ročníku (resp. kvintě) gymnázia na tř. kpt. Jaroše v Brně (Mgr. J. Sítařová).
Mykologicko-botanická exkurze do okolí Javorníku (P. Hrouda, O. Rotreklová).
Odběr materiálu pro algologická pozorování na střední škole (RNDr. B. Uher, Ph.D.).
Aktuální pohled na systém řas (RNDr. B. Uher, Ph.D.).
Prezentace zástupců využitelných pro algologická pozorování na střední škole (RNDr. B. Uher, Ph.D.).
Aktuální pohled na systémy hub a lišejníků (Mgr. P. Hrouda, Ph.D.).
Další informace:
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 0/neomezeno
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Login:
Heslo:

Nové materiály

Přidáno: 16.04.2014

Matematika - Helena Hlaváčová - Goniometrie

»více

Přidáno: 16.04.2014

Matematika - Helena Hlaváčová - Lineární nerovnice

»více

Přidáno: 06.06.2013

Matematika - Planimetrie na interaktivní tabuli

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - VVV - Vizualizace ve výuce (zeměpisu)

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - Inovace ve výuce RG - Plánování a rozhodování v území

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - Inovace v RG - Plánování a rozhodování v území

»více

Citát

Princip energie je záležitost zkušenosti. Pokud by tedy jednoho dne měla být jeho všeobecná platnost zpochybněna, což v atomové fyzice není vyloučené, pak by se problém perpetua mobile stal náhle aktuálním. V tom případě není jeho nesmyslnost vůbec absolutní. (Max Planck)