Zde jsem:    Uskutečněné kurzy > Chemie

Chemie - seznam uskutečněných kurzů

Uskutečněné kurzy:

Laboratorní práce na střední škole
Typ kurzu: B (dvoudenní)
Termín: od: 26.05.2012
do: 01.06.2012
Místo konání: Univerzitní kampus Bohunice,
Kamenice 5, 625 00 Brno

GPS: 49°10'38.126''N, 16°34'05.053''E
Cena: zdarma
Obsah: V dopoledních částech dvoudenního kurzu B zazní celkem 4 přednášky, např. "Ako chémia pomáhá pri liečbe nádorových ochorení", "Demonstrační a žákovské pokusy z organické chemie" či "Periodická tabulka prvků".

Odpolední části kurzu B jsou vyhrazeny pro experimentální práce, které si kurzisté budou moci sami odzkoušet. První den (sobota, 26. května) bude věnován laboratorním úlohám a vybraným demonstračním pokusům z organické chemie, druhý den (pátek, 1. června) z biochemie.

Každý účastník kurzu obdrží metodické a odborné komentáře k jednotlivým úlohám, materiály k přímému použití ve výuce a osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.

Kurz je akreditován u MŠMT! č.j.39415/2011-25-898
Další informace: Další informace poskytne doc. Josef Novosad, Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta MU Brno, e-mail: novosad@chemi.muni.cz,
telefon 549496202.
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 17/20
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Chemické demonstrační pokusy ve výuce na střední škole
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 31.03.2012
do: 31.03.2012
Místo konání: Univerzitní kampus Bohunice,
Kamenice 5, 625 00 Brno

GPS: 49°10'38.126''N, 16°34'05.053''E
Cena: zdarma
Obsah: Přednáška doc. Miroslava Medveďa (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica): "Farby okolo nás očami prírodovedca", ve které bude vysvětlena problematika vzniku barev okolo nás na středoškolské úrovni fyziky a chemie. Kromě jiného bude také věnována pozornost otázkám typu "Proč jsou motýli barevní?" či "Proč je mrkev červená?"

V experimentální části kurzu si účastníci budou moci sami odzkoušet připravené neobvyklé a efektní demonstrační pokusy ze všech oborů chemie.

Každý účastník kurzu obdrží metodické a odborné komentáře k jednotlivým experimentům, materiály k přímému použití ve výuce a osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.

Kurz je akreditován u MŠMT! č.j.39415/2011-25-898
Další informace: Další informace poskytne doc. Josef Novosad, Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta MU Brno, e-mail: novosad@chemi.muni.cz,
telefon 549496202.
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 13/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Chemie zábavná a užitá
Typ kurzu: C (4 dny)
Termín: od: 27.01.2012
do: 03.02.2012
Místo konání: Univerzitní kampus MU,
Kamenice 5, 625 00 Brno-Bohunice

GPS: 49°10'38.126''N, 16°34'05.053''E
Cena: zdarma
Obsah: Kurz C se sestává ze tří částí - experimentální, přednáškové a třetí částí je exkurze na průmyslové pracoviště.

Náplní experimentální části kurzu jsou demonstrační pokusy z kategorie „kitchen chemistry“, zábavné a efektní experimenty z analytické, anorganické, fyzikální, organické chemie a také z biochemie a dále (krátké) laboratorní úlohy. Účastnice a účastníci si je mohou sami vyzkoušet a navíc obdrží v elektronické i tištěné podobě odborné a metodické komentáře k jednotlivým pokusům.

V teoretické části kurzu zazní přednášky na zajímavá a aktuální témata: Domácí chemický pokus a jeho možnosti využití ve výuce chemie, Plasty - historie jejich vývoje a použití, Antibiotika, Odkud známe skutečný tvar molekul?, Alkalické loužení uranu, Projekt Manhattan.
Součástí teoretické části kurzu bude i část, ve které budou předvedeny možnosti kreslení chemických struktur a aparatur, vizualizace (bio)molekul, hybridizace, molekulové orbitaly, VSEPR apod.

Třetí částí kurzu bude exkurze na pracoviště GEAM Dolní Rožínka (http://www.diamo.cz/geam).
Další informace: Kurz úrovně C bude realizován ve třech částech, přičemž první (27. - 28. ledna 2012) a třetí (3. února 2012) budou probíhat v Univerzitním kampusu MU, na druhou (2. února 2012) je plánována celodenní exkurze podniku GEAM Dolní Rožínka.

Účastnice a účastníci obdrží certifikát o absolvování akreditovaného kurzu C. Kurz je akreditován u MŠMT! č.j.39415/2011-25-898

Finanční náklady na kurz, cestovné, občerstvení a případné ubytování jsou hrazeny z projektu.
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 11/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Laboratorní práce na střední škole
Typ kurzu: B (dvoudenní)
Termín: od: 28.11.2011
do: 03.12.2011
Místo konání: Univerzitní kampus Masarykovy univerzity, Kamenice 5
625 00 Brno-Bohunice

GPS: 49°10'38.126''N, 16°34'05.053''E
Cena: zdarma
Obsah: Zajímavé přednášky renomovaných odborníků:
Chemická legislativa dnes a zítra ve světle chemie na SŠ.
Voda a lidé – partneři pro život.
Chemie a udržitelný rozvoj.
Syntéza amoniaku – historické a celospolečenské aspekty.

Inovativní postupy při praktické výuce chemie na SŠ.
Vlastní vyzkoušení si laboratorních úloh a experimentů účastníky, odborné a metodické komentáře.

Každý účastník obdrží výukové materiály a návody k přímému použití ve výuce a certifikát o absolvování kurzu.
Další informace:
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 17/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Demonstrační experimenty na střední škole
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 16.09.2011
do: 16.09.2011
Místo konání: Univerzitní kampus Bohunice
Kamenice 5
625 00 Brno

GPS: 49°10'38.126''N, 16°34'05.053''E
Cena: zdarma
Obsah: Netradiční demonstrační pokusy, které si můžete sami vyzkoušet.

Metodické a odborné komentáře k jednotlivým experimentům.

Oživení výuky chemie na SŠ.

Každý účastník obdrží materiály k přímému použití ve výuce a certifikát o absolvování kurzu.
Další informace: Další informace poskytne doc. Josef Novosad, Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta MU Brno, e-mail: novosad@chemi.muni.cz,
telefon 549496202.
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 12/10
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Chemie zábavná a užitá
Typ kurzu: C (4 dny)
Termín: od: 28.01.2011
do: 12.02.2011
Místo konání: Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích
Kamenice 5
625 00 Brno

GPS: 49°10'38.126''N,
16°34'05.053''E
Cena: zdarma
Obsah: Kurz C se sestává ze tří částí, a to experimentální, přednáškové a třetí částí jsou exkurze na výzkumné a průmyslové pracoviště.

Náplní experimentální části kurzu jsou zábavné demonstrační pokusy z analytické, anorganické, fyzikální, organické chemie a také z biochemie a dále (krátké) laboratorní úlohy. Účastnice a účastníci si je mohou sami vyzkoušet a navíc obdrží v elektronické i tištěné podobě odborné a metodické komentáře k jednotlivým experimentům.

V teoretické části kurzu zazní přednášky na zajímavá a aktuální témata např. Biotechnologie, Supramolekulární chemie, Voda a lidé – partneři pro život aj.
Součástí teoretické části kurzu bude i počítačová část, ve které budou předvedeny možnosti kreslení chemických struktur a aparatur, vizualizace (bio)molekul, hybridizace, molekulové orbitaly, VSEPR apod.

Třetí částí kurzu budou exkurze na výzkumné pracoviště (Národní centrum pro výzkum biomolekul - http://ncbr.chemi.muni.cz/) a průmyslové pracoviště GEAM Dolní Rožínka (http://www.diamo.cz/geam).
Další informace: Kurz bude realizován ve třech částech, přičemž první (28. - 29. ledna 2011) a třetí (12. února 2011) budou probíhat v Univerzitním kampusu MU, na druhou (3. února 2011) je plánována celodenní exkurze podniku GEAM Dolní Rožínka.

Účastnice a účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu C.

Finanční náklady na kurz, cestovné, občerstvení a případné ubytování jsou hrazeny z projektu.
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 12/10
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Laboratorní práce na střední škole
Typ kurzu: B (dvoudenní)
Termín: od: 11.11.2010
do: 12.11.2010
Místo konání: Univerzitní kampus Bohunice
Kamenice 5
625 00 Brno
GPS:49°10'38.126''N,16°34'05.053''E
Cena: zdarma
Obsah: Zajímavé přednášky renomovaných odborníků:
Chemická legislativa dnes a zítra ve světle chemie na SŠ.
Jak si posvítit na chemické reakce.
Nanočástice - syntéza, vlastnosti a využití.
Plasty - historie jejich vývoje a použití.

Inovativní postupy při praktické výuce chemie na SŠ.
Vlastní vyzkoušení si experimentů účastníky, odborné a metodické komentáře.

Každý účastník obdrží výukové materiály a návody k přímému použití ve výuce a certifikát o absolvování kurzu.
Další informace: Přihlášení prostřednictvím tohoto webu, bližší informace poskytne doc. RNDr. J.Novosad CSc., Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta MU Brno.

e-mail: novosad@chemi.muni.cz
tel.: 549496202

Finanční náklady na kurz, ubytování a občerstvení jsou hrazeny z fondů EU.
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 18/10
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Chemické demonstrační pokusy ve výuce na střední škole
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 08.10.2010
do: 08.10.2010
Místo konání: Univerzitní kampus Bohunice
Kamenice 5
625 00 Brno

GPS: 49°10'38.126''N, 16°34'05.053''E
Cena: zdarma
Obsah: Netradiční demonstrační pokusy, které si můžete sami vyzkoušet.

Metodické a odborné komentáře k jednotlivým experimentům.

Oživení výuky chemie na SŠ.

Každý účastník obdrží materiály k přímému použití ve výuce a certifikát o absolvování kurzu.
Další informace: Přihlášku a další informace poskytne doc. Josef Novosad, Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta MU Brno, e-mail novosad@chemi.muni.cz,
telefon 549496202.
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 17/10
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Login:
Heslo:

Nové materiály

Přidáno: 16.04.2014

Matematika - Helena Hlaváčová - Goniometrie

»více

Přidáno: 16.04.2014

Matematika - Helena Hlaváčová - Lineární nerovnice

»více

Přidáno: 06.06.2013

Matematika - Planimetrie na interaktivní tabuli

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - VVV - Vizualizace ve výuce (zeměpisu)

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - Inovace ve výuce RG - Plánování a rozhodování v území

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - Inovace v RG - Plánování a rozhodování v území

»více

Citát

Dejte mi pevný bod a já pohnu Zemí. (Archimedes)