Zde jsem:    Uskutečněné kurzy > Matematika

Matematika - seznam uskutečněných kurzů

Uskutečněné kurzy:

Aplikace matematiky
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 15.06.2012
do: 15.06.2012
Místo konání: PřF MU Brno
12.00-17.00
Cena: zdarma
Obsah: A. Kobza - Aplikace geometrických posloupností (zejména) ve finanční matematice

Matematika je všude kolem nás (o pravděpodobnosti a teorii her – kde všude je možné je vidět?)

P. Pupík - zajímavé hry vhodné pro použití ve výuce
Další informace: Kurz je akreditován u MŠMT! č.j.39415/2011-25-898
Fotogalerie z kurzu: nejsou
Počet přihlášených/limit: 1/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Geometrie ve výuce na SŠ
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 30.03.2012
do: 30.03.2012
Místo konání: PřF MU Brno
učebna M3,
budova 08, Ústav matematiky a statistiky
Cena: zdarma
Obsah: Geometrická zobrazení - shodnosti
Řezy těles - Peter Krupka
Planimetrie v Cabri - výukové materiály, možnosti, postřehy - Aleš Kobza
Mnohostěny - Jan Vondra
Geometrické hry - Petr Pupík
Další informace: čas 12-18

Kurz je akreditován u MŠMT! č.j.39415/2011-25-898
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 4/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
LaTeX pro učitele matematiky
Typ kurzu: B (dvoudenní)
Termín: od: 16.03.2012
do: 17.03.2012
Místo konání: PřF MU Brno, Kotlářská 2, Brno
Ústav matematiky a statistiky,
MP2 (přízemí vpravo)
Cena: zdarma
Obsah: lektor: R. Plch, Ústav matematiky a statistiky PřF MU

LaTeX pro učitele matematiky
(základy sazby dokumentů v systému LaTeX)

Dvoudenní kurz je zaměřen na principy sazby matematických dokumentů v systému
LaTeX. Součástí kurzu bude i praktické procvičení probírané látky
v rámci cvičení v počítačové učebně.

Osnova

Úvod do systému TeX - historie a vývoj, filozofie systému.
Příprava zdrojového textu, práce s~písmy, speciální znaky, práce s~typografickými
jednotkami.
Úprava stránky, odstavce a řádku, používání skupin. Vytváření tabulek.
Sazba matematiky, rovnice a vzorce na více řádků, členění matematického textu.
Práce s~grafikou, tvorba obrázků, začleňování obrázků vytvořených externě.

Případně podle času:
Převod dokumentu do formátu HTML, hypertextové dokumenty a jejich publikace na
Webu.
Další informace: Pá prezence 11:45 MP2
12-20 MP2 kurz
20- společná večeře

So 9-16 kurz (s přestávkou na oběd)
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 6/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
zrušeno Matematika - její didaktika a aplikace
Typ kurzu: C (4 dny)
Termín: od: 17.02.2012
do: 20.02.2012
Místo konání: předběžně: Tišnov (17.-18.2.), Brno
(20.2.)
Cena: zdarma
Obsah: Kurz zrušen
17.2. - 18.2.
Odborné a didakticky orientované přednášky (kombinatorika, teorie čísel, aplikace matematiky)
- bude specifikováno.

- vhodné výukové materiály na muni.cz


20.2. 2012
Hospitace v reálných hodinách na gymnáziu tř. Kpt. Jaroše s následnou diskusí:


12.00-12.45 A. Kobza, matematická třída 1.A (1. ročník vyššího gymnázia) (přednáška)

12.55-13.40 P. Pupík, všeobecná třída 1.C (1. ročník vyššího gymnázia) (cvičení z matematiky)

13.45 - 15.00 oběd

15.15 - 17.15 Diskuse
Další informace: Kurz se skládá z dvoudenní výjezdní části a jednodenní hospitační akce v Brně .

Veškeré pobytové náklady a cestovné hromadnou dopravou z místa bydliště jsou hrazeny z projektu.
Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.
Fotogalerie z kurzu: nejsou
Počet přihlášených/limit: 0/20
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Funkce
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 26.01.2012
do: 26.01.2012
Místo konání: PřF MU, Brno
Cena: zdarma
Obsah: 12.00 - 13.30 A. Kobza - Funkce a jejich analýza na střední škole

14.00 - 15.30 R. Plch - SW pro usnadnění práce s funkcemi

15.45 - 17.00 P. Pupík - Křivky
Další informace:
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 3/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Geometrie ve výuce na SŠ
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 02.12.2011
do: 02.12.2011
Místo konání: PřF MU, Brno
Cena: zdarma
Obsah: Geometrická zobrazení - podobnost
Víte, co je pantograf?
Nástroje geometra: Kružítko, pravítko, software.
Stereometrie s Cabri
Sítě těles

Powerpoint, GeoGebra, Cabri a DUMy
Další informace: prezence od 12.45 v učebně M3
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 4/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Funkce
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 19.10.2011
do: 19.10.2011
Místo konání: Ústav matematiky a statistiky, PřF MU, Brno
Cena: zdarma
Obsah: 12.15 - 14.00 A. Kobza - Funkce a jejich analýza na střední škole

14.15 - 15.45 P. Pupík - Křivky

15.45 - 15.55 P. Jarušek - tutor.fi.muni.cz

16.00 - 17.30 R. Plch - SW pro usnadnění práce s funkcemi
Další informace: prezence od 12.00
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 10/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Kombinatorika a teorie čísel na SŠ
Typ kurzu: B (dvoudenní)
Termín: od: 07.10.2011
do: 08.10.2011
Místo konání: Ústav matematiky a statistiky PřF MU, Brno
Cena: zdarma
Obsah: Prezence od 12.20

Pá 12.30 -20.30
So 9-17

Program (předběžný):

Jak učit kombinatoriku, aby bavila a zároveň byla pochopitelná?

Kafková - Kombinatorika na interaktivní tabuli

Kobza - Netradiční způsoby odvozování kombinatorických identit

Bulant - Aplikace teorie čísel

Šimša - Dirichletův princip

Fuchs - Latinské a magické čtverce
Další informace:
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 4/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Geometrie ve výuce na SŠ
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 23.09.2011
do: 23.09.2011
Místo konání: Brno, PřF MU
Ústav matematiky a statistiky
Cena: zdarma
Obsah: 12-13 Řezy těles
13-15 Otočení, středová souměrnost, osová souměrnost
15-16 Planimetrie v Cabri - výukové materiály, možnosti, postřehy
16-17 Posunutí
17-18 Mnohostěny
Další informace: Kurz se uskuteční přibližně v čase 12-18
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 3/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Aplikace matematiky
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 17.06.2011
do: 17.06.2011
Místo konání: PřF MU Brno
9-15.30
Cena: zdarma
Obsah: A. Kobza - Aplikace geometrických posloupností (zejména) ve finanční matematice

P. Tlustý - Paradoxy teorie pravděpodobnosti

M. Bulant - GPS a matematika

M. Bulant - Hravá analýza zajímavých dat
Další informace:
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 7/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Stereometrie
Typ kurzu: B (dvoudenní)
Termín: od: 15.04.2011
do: 16.04.2011
Místo konání: Změna: Brno, PřF MU
Učebna M3
Ústav matematiky a statistiky PřF MU
Brno, Kotlářská 2

Prezence: pátek 15.4. do 13.00
Cena: zdarma
Obsah: Pátek 15.4. 13-20

Řezy těles

Zajímavé úlohy

Soft skills

Zakončení dne, společná večeře

Sobota 16.4. 9-16

Stereometrie v Cabri

Mnohostěny

Sítě těles

Maturita z matematiky - diskuse

Zakončení, dotazníky, ...
Další informace: Veškeré pobytové náklady (ubytování, stravování) a cestovné hromadnou dopravou z místa bydliště jsou hrazeny z projektu.

Požadavek na ubytování prosím sdělte co nejdříve asistentce projektu: Mgr. Mária Soukupová
e-mail: moram@sci.muni.cz
tel.: 549 49 5180.
Fotogalerie z kurzu: nejsou
Počet přihlášených/limit: 5/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Aplikace matematiky
Typ kurzu: B (dvoudenní)
Termín: od: 01.04.2011
do: 02.04.2011
Místo konání: Učebna M3
Ústav matematiky a statistiky PřF MU
Brno, Kotlářská 2

Prezence: pátek 1.4. do 12.00
Cena: zdarma
Obsah: Pátek 1.4. 12-20

Workshop - Statistika v Excelu na SŠ

Geometrické posloupnosti ve finanční matematice

Střední hodnota a doba čekání v praktických úlohách

Gotická architektura

Zakončení dne, společná večeře

Sobota 2.4. 9-17

O výuce matematiky na SŠ

Teorie chaosu

Aplikace matematiky v geografii
Matematická podstata GPS

Zakončení, dotazníky, ...
Další informace: Veškeré pobytové náklady (ubytování, stravování) a cestovné hromadnou dopravou z místa bydliště jsou hrazeny z projektu.

Požadavek na ubytování prosím sdělte co nejdříve asistentce projektu: Mgr. Mária Soukupová
e-mail: moram@sci.muni.cz
tel.: 549 49 5180.
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 11/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Planimetrie
Typ kurzu: B (dvoudenní)
Termín: od: 18.02.2011
do: 19.02.2011
Místo konání: Brno, PřF MU (ubytování bude zajištěno a hrazeno z projektu)

Prezence 18.2. 9:45
Cena: zdarma
Obsah: Geometrická zobrazení - tentokrát posunutí a stejnolehlost.

Víte, co je pantograf?

Cabri geometrie - vyukové materiály k planimetrii.

Seznamte se, prosím, aneb kruhová inverze.

Dílny:

* Želví grafika
* Hrajeme si s Cabri
Další informace: Veškeré pobytové náklady (ubytování, stravování) a cestovné hromadnou dopravou z místa bydliště jsou hrazeny z projektu.
Požadavek na ubytování prosím sdělte co nejdříve asistentce projektu: Mgr. Mária Moravčíková
e-mail: moram@sci.muni.cz
tel.: 549 49 5180.
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 6/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Jak na kombinatoriku na SŠ
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 09.02.2011
do: 09.02.2011
Místo konání: Učebna M4
Ústav matematiky a statistiky PřF MU
Brno, Kotlářská 2

Prezence: do 12.00
Přednášky: 12-17.30
Cena: zdarma
Obsah: Jak učit kombinatoriku, aby bavila a zároveň byla pochopitelná?

Zajímavé úlohy na tříbení mysli a udržení pozornosti


Vhodné zdroje kombinatorických úloh - nová sbírka úloh a ukázkové písemky pro přímé použití, odkazy na zajímavé práce o didaktice kombinatoriky

Internetová učebnice diskrétní matematiky

Kombinatorika na interaktivní tabuli
Další informace:
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 15/18
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Geometrie na SŠ s použitím nových výukových metod
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 03.12.2010
do: 03.12.2010
Místo konání: Učebna M3
Ústav matematiky a statistiky PřF MU
Brno, Kotlářská 2
Cena: zdarma
Obsah: RVP a geometrie – co bychom vlastně měli učit?

Nebojme se zobrazení – zajímavé úlohy, jednoduché i složitější.

Nástroje geometra: Kružítko, pravítko, software.


Lektoři a autoři prezentovaných materiálů: Peter Krupka, Jan Vondra, Aleš Kobza
Další informace: Přihlášení prostřednictvím tohoto webu , další informace rád podá Mgr. Michal Bulant, Ph.D. ( emailem nebo na tel. 549 49 3344)
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 9/12
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Jak na kombinatoriku na střední škole
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 12.11.2010
do: 12.11.2010
Místo konání: Učebna M3
Ústav matematiky a statistiky PřF MU
Brno, Kotlářská 2
Prezence: 8.45, přednášky 9.00-14.30.
Cena: zdarma
Obsah: Jak učit kombinatoriku, aby bavila a zároveň byla pochopitelná?

Zajímavé úlohy na tříbení mysli a udržení pozornosti

Kombinatorické hry

Vhodné zdroje kombinatorických úloh - nová sbírka úloh a ukázkové písemky pro přímé použití, odkazy na zajímavé práce o didaktice kombinatoriky

Setkání se zkušenými učiteli VŠ a SŠ, autory středoškolských učebnic, diskuse nad problematikou výuky matematiky
Další informace: Přihlášení prostřednictvím tohoto webu , další informace rád podá Mgr. Michal Bulant, Ph.D. ( emailem nebo na tel. 549 49 3344)
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 13/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Login:
Heslo:

Nové materiály

Přidáno: 16.04.2014

Matematika - Helena Hlaváčová - Goniometrie

»více

Přidáno: 16.04.2014

Matematika - Helena Hlaváčová - Lineární nerovnice

»více

Přidáno: 06.06.2013

Matematika - Planimetrie na interaktivní tabuli

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - VVV - Vizualizace ve výuce (zeměpisu)

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - Inovace ve výuce RG - Plánování a rozhodování v území

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - Inovace v RG - Plánování a rozhodování v území

»více

Citát

Vyšší matematika nám osvětluje nejskrytější pravdy a vynáší je na světlo. (Leonard Euler)