Zde jsem:    Galerie > Fyzika

Fyzika - seznam vystavených galerii

Nabídka galerie:


Fyzika v experimentu a praxi - část A
15.10.2010
Zdeněk Bochníček: Motivační blok zajímavých experimentů.
Ondřej Přibyla: Povrchové napětí známé i neznámé.
Pavel Konečný, Tomáš Nečas, Václav Piskač: Fyzikální dílna s plastovými lahvemi.
[zobrazit galerii]

Fyzika v experimentu a praxi - část B
Foto 111.11.2010 - 12.11.2010
"Michal Lenc: Od elektronu k elektronovému mikroskopu.
Na příkladu práce nositelů Nobelových cen J. J. Thomsona, G. P. Thomsona a
E. Rusky byla ukázána cesta od fundamentální fyziky k fyzice s bohatou
aplikační oblastí.

Aleš Lacina: (První) přímý důkaz částicové struktury látek.
Porovnání kinetické (Einstein 1905, NC 1921) a sedimentační (Perrin 1906-8)
analýzy Brownova pohybu. Perrinovo experimentální ověření teoretických
závěrů obou přístupů (1909, NC 1926). Komentář jejich vzájemné souvislosti,
dalších návazností, fyzikálně-historického významu. Komentář pedagogických
aspektů.

Zdeněk Navrátil: Fyzikální měření pomocí počítače, historie a současnost.
Přednáška s experimenty.

Jakub Jermář: Fyzikální měření se systémem Vernier. Přednáška doplněná
praktickými experimenty a fyzikální dílnou.

Václav Piskač: Soundcard Scope - osciloskop z počítače téměř zadarmo.
Audacity - freewarový software nejen pro experimenty z akustiky.

Tomáš Nečas: Motivační problémy pro samostatnou práci studentů a studentské
projekty.

Ondřej Přibyla: Soft skils, teorie a praxe."
[zobrazit galerii]

Fyzika v experimentu a praxi - část C
Zahájení kurzu.11.02.2011 - 14.02.2011
1) Elektrotechnická dílna. Téma navazuje na přednášku z kurzu B o využití běžné zvukové karty pro fyzikální experimenty. Účastníci si vyrobí a z kurzu odnesou přípravek, který umožní připojit vnější zdroj napětí ke zvukové kartě a využít tak počítač jako digitální osciloskop.

2) Nápadité experimenty s měřením teploty. Měření teploty v neobvyklých situacích neobvyklými prostředky.

3) Pokusy s elektrostatiky – metodika, zkušenosti, problémy a jejich odstranění. Výklad bude doplněn fyzikální dílnou, kde si účastníci vyrobí pomůcky pro přímé využití ve výuce.

4)Pokusy z mechaniky s jednoduchými pomůckami.

5) Meteorologie - Ve školní výuce jsou fyzikální děje v atmosféře často opomíjeny, přestože se jedná o fyzikálně zajímavé a zároveň praktické téma. V přednášce bude představen způsob výkladu základních meteorologických principů, který je dobře použitelný na střední i základní škole. Účastníci si budou moci odnést hotovou prezentaci s mnoha obrázky a také několik návodů na jednoduché pokusy. Program příspěvku bude doplněn fyzikálním výstupem na nedalekou Květnici (1 km vzdušnou čarou). Na cestu se vybavíme vlhkoměrem, barometrem, klasickým i infračerveným teploměrem, GPS navigací apod.

6) Nobelovské praktikum. Slavné experimenty vlastníma rukama. Na profesionálních didaktických přístrojích renomovaných firem si účastníci proměří Rutherfordův rozptyl, Millikanův pokus, Zeemanův jev a Franckův-Hertzův pokus.


7) Ukázková hodina fyziky na gymnáziu s didakticko-metodickým rozborem a diskusí.
[zobrazit galerii]

Fyzika a lidské tělo
Mgr. Ondřej Přibyla, soft skills, vyprávění příběhů10.06.2011 - 11.06.2011
V. Piskač: Zrak a sluch - fyzikální dílna.
V. Piskač: Lidské tělo jako mechanická soustava.
T. Nečas: Účinky elektrického proudu na lidské tělo.
P. Konečný: Člověk a ionizující záření.
Z. Bochníček: Malé a velké v přírodě.

Soft skills: Vyprávění příběhů

Exkurze v biofyzikálním praktiku na LF MU
[zobrazit galerii]

Novinky z astronomie
Přednáška Zdeňka Mikuláška Hvězdy a my20.10.2011 - 22.10.2011
doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.:
1) Kosmologie v otázkách – Účastníci si budou moci zvolit, na jaké kosmologické otázky chtějí slyšet odpovědi. Seznam otázek bude zveřejněn později.
2) Hvězdy a my – Tři krátká zamyšlení na téma: Proč se nám hvězdy tak líbí. Hvězdy všemi smysly? K čemu jsou nám hvězdy.

doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.:
3) Nové poznatky o sluneční soustavě – nová definice planety, Pluto trpasličí planetou, vývoj soustavy Země – Měsíc
4) Výsledky astronomických pozorování HST, jejich zařazování do výpočetních úloh ve výuce

doc. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. :
5)První hvězdy ve vesmíru – Kdy a jak vznikaly ve vesmíru první hvězdy. Liší se od současné generace hvězd?
6)Jak hvězdy hubnou – Přednáška se věnuje ztrátám hmoty hvězd v průběhu hvězdného vývoje. Popisuje hvězdný vítr i explozivní události v životě hvězd.

RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. :
7) Život v páru – Výklad se zaměří na osudy hvězd ve dvojhvězdách, jejich význam a roli při výzkumu hvězd a poznávání vesmíru
8) Exoplanety – Planety u jiných hvězd než Slunce. Jejich výzkum často vede k přehodnocení našich znalostí o Sluneční soustavě a Zemi
9) Pozorování hvězdné oblohy se CCD technikou – Představení a použití speciálních astronomických kamer.


Během soustředění budou za jasného počasí prováděna pozorování Slunce, planet, Měsíce a zajímavých objektů hvězdné oblohy.
[zobrazit galerii]

Didaktika fyzikální i obecná
Tomáš Nečas - výuka fyziky22.11.2011
Program kurzu:

Tomáš Nečas: Hospitace v reálné hodině fyziky na gymnáziu tř. Kpt. Jaroše s následnou diskusí.

Zdeněk Bochníček: Tři roky na Křenové - postřehy a zkušenosti z tříletého působení vysokoškolského učitele na střední škole.

Jaromír Hališka: Sebereflexe – nutná podmínka zdokonalování edukační práce učitele.

Jaromír Hališka: Praktická ukázka psychodidaktické analýzy virtuální hospitace v hodině fyziky.
[zobrazit galerii]

Fyzika a lidské tělo
Pavel Konečný při komentovaných experimentech17.02.2012 - 18.02.2012
Zdeněk Bochníček: Několik témat z biomechaniky živých organismů.
Jednoduché mechanické modely popisující pohyb suchozemských živočichů: lidská chůze, běh, skákání klokana. Malé a velké v přírodě, schopnosti a omezení malých a velkých organismů.

Zdeněk Bochníček: Lidské tělo ve vesmíru.
Možnosti přežití člověka ve vesmíru, možná rizika a jejich omezení: přetížení a stav beztíže, vakuum, teplota, ionizující záření.

Zdeněk Bochníček: Proč vidíme "viditelné" světlo?
Existují nějaké fyzikální důvody, proč vidíme právě oblast elektromagnetického záření námi označovanou "viditelné světlo"?

Pavel Konečný: Člověk a ionizující záření.
Základy dozimetrie, fyziologické účinky ionizujícího záření, jaderné nehody a jejich následky.

Pavel Konečný: Ptáci nevědí proč létají, my to víme.
Základy fyziky letu v komentovaných experimentech.

Tomáš Nečas: Účinky elektrického proudu na lidské tělo.
Jednoduché a bezpečné experimenty demonstrující vedení elektrického proudu živou tkání.

Fyzikální dílny:

Václav Piskač: Zrak a sluch.
Jednoduché experimenty demonstrující vlastnosti lidského zraku a sluchu.

Václav Piskač: Lidské tělo jako mechanická soustava.
Experimenty s vlastním tělem využívající jednoduchých pomůcek: síla svalů, tlaková odolnost zubů a kůže apod.
[zobrazit galerii]

Didaktika fyzikální i obecná
Hospitace v hodině fyziky na Gymnáziu Tř.kpt. Jaroše21.02.2012
Program kurzu:

Tomáš Nečas: Hospitace v reálné hodině fyziky na gymnáziu tř. Kpt. Jaroše s následnou diskusí.

Zdeněk Bochníček: Tři roky na Křenové - postřehy a zkušenosti z tříletého působení vysokoškolského učitele na střední škole.

Jaromír Hališka: Sebereflexe – nutná podmínka zdokonalování edukační práce učitele.

Jaromír Hališka: Praktická ukázka psychodidaktické analýzy virtuální hospitace v hodině fyziky.
[zobrazit galerii]

Novinky z astronomie
Přednáška Zdeňka Mikuláška Záludné otázky z fyziky hvězd29.03.2012 - 31.03.2012
Čtvrtek
10:00-12:00 doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.: Záludné otázky z fyziky hvězd
12:00 oběd
14:00-16:00 doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.: Galaxie. Vnější galaxie
16:00 přestávka
16:30-17:30 doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.: Můj život s šestimetrem
18:30 večeře
20:00- … Mgr. Jiří Liška: pozorování (náhradní program)
Pátek
10:00-12:00 Prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. : Vývoj hvězd. Pozorování na obloze?
12:00 oběd
14:00-16:00 RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. : Pohyby Země a Měsíce
16:00 přestávka
16:30-17:30 RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. : Současná aktivita Slunce
18:30 večeře
20- … Mgr. Jiří Liška: pozorování
[zobrazit galerii]

Elektronika pro praxi středoškolského učitele
Elektrotechnická dílna14.06.2012
Úvod do praktické elektroniky - přednáška. Základy funkce vybraných polovodičových součástech a jejich využití v amatérských konstrukcích: dioda, LED, tranzistor, operační zesilovač, stabilizátory napětí a proudu, časovač.

Elektrotechnická dílna pro začátečníky a mírně pokročilé. Základy pájení a amatérská výroba tištěných spojů. Praktická realizace jednoduchých elektronických zapojení: měření teploty, měření magnetického pole, detekce polarity elektrického náboje, blikač s LED. Účastníci kurzu si sami za asistence lektorů zhotoví některá z výše uvedených zapojení a po oživení si je budou moci odnést s sebou a využít při vlastní výuce.
[zobrazit galerii]

Fyzika v experimentu a praxi
05.12.2014 - 06.12.2014
Kurz fyzika v experimentu a praxi II
[zobrazit galerii]
Login:
Heslo:

Nové materiály

Přidáno: 16.04.2014

Matematika - Helena Hlaváčová - Goniometrie

»více

Přidáno: 16.04.2014

Matematika - Helena Hlaváčová - Lineární nerovnice

»více

Přidáno: 06.06.2013

Matematika - Planimetrie na interaktivní tabuli

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - VVV - Vizualizace ve výuce (zeměpisu)

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - Inovace ve výuce RG - Plánování a rozhodování v území

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - Inovace v RG - Plánování a rozhodování v území

»více

Citát

Žádné lidské zkoumání nemůže být nazváno opravdovou vědou, pokud ho nemůžeme dokázat matematicky. (Leonardo da Vinci)