Zde jsem:    Uskutečněné kurzy > Fyzika

Fyzika - seznam uskutečněných kurzů

Uskutečněné kurzy:

Fyzika v experimentu a praxi
Typ kurzu: B (dvoudenní)
Termín: od: 05.12.2014
do: 06.12.2014
Místo konání: Jihlava, penzion U lyžaře
Cena: zdarma
Obsah: Program kurzu:


pátek 5. prosince 2014

lektor
11,00 - 12,00 příjezd a registrace účastníků kurzu
12,00 – 12,30 zahájení, oběd
12,30 – 14,15 Teplocitlivé fólie a jejich využití ve fyzikálních experimentech Zdeněk Bochníček
14,30 – 16,00 Fyzikální dílna: Pokusy s nízkými teplotami Pavel Konečný,
Jakub Oujezdský
16,00 – 17,30 Studentské projekty Tomáš Nečas
17,30 – 18,00 Lineární halogenová žárovka jako intenzivní zdroj světla pro pokusy z optiky Zdeněk Bochníček
18,00 – 19,00 večeře
19,00 – 22.00 diskuse Zdeněk Bochníček

sobota 6. prosince 2014


7,30 – 8,00 snídaně
8,00 – 10.00 Měř, počítej a měř znovu Václav Piskač
10,00 – 12,00 Fyzikální dílna: Žákovské experimenty z mechaniky Václav Piskač,
Tomáš Nečas
12,00 – 12,30 oběd
12,30 – 14,00 Aerodynamické mýty Pavel Konečný
14,00 – 16,00 Elektrotechnická dílna Václav Piskač,
Tomáš Nečas
16,00 – 17,00 diskuse, ukončení Zdeněk Bochníček
Další informace:
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 0/30
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Elektronika pro praxi středoškolského učitele ZRUŠENO!!!
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 16.06.2012
do: 16.06.2012
Místo konání: Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, posluchárna F2
Cena: zdarma
Obsah: Úvod do praktické elektroniky - přednáška. Základy funkce vybraných polovodičových součástech a jejich využití v amatérských konstrukcích: dioda, LED, tranzistor, operační zesilovač, stabilizátory napětí a proudu, časovač.

Elektrotechnická dílna pro začátečníky a mírně pokročilé. Základy pájení a amatérská výroba tištěných spojů. Praktická realizace jednoduchých elektronických zapojení: měření teploty, měření magnetického pole, detekce polarity elektrického náboje, blikač s LED. Účastníci kurzu si sami za asistence lektorů zhotoví některá z výše uvedených zapojení a po oživení si je budou moci odnést s sebou a využít při vlastní výuce.
Další informace: KURZ JE ZRUŠEN!!
Fotogalerie z kurzu: nejsou
Počet přihlášených/limit: 1/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Elektronika pro praxi středoškolského učitele
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 14.06.2012
do: 14.06.2012
Místo konání: Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, posluchárna F2
Cena: zdarma
Obsah: Úvod do praktické elektroniky - přednáška. Základy funkce vybraných polovodičových součástech a jejich využití v amatérských konstrukcích: dioda, LED, tranzistor, operační zesilovač, stabilizátory napětí a proudu, časovač.

Elektrotechnická dílna pro začátečníky a mírně pokročilé. Základy pájení a amatérská výroba tištěných spojů. Praktická realizace jednoduchých elektronických zapojení: měření teploty, měření magnetického pole, detekce polarity elektrického náboje, blikač s LED. Účastníci kurzu si sami za asistence lektorů zhotoví některá z výše uvedených zapojení a po oživení si je budou moci odnést s sebou a využít při vlastní výuce.
Další informace: Kurz se stejným obsahem bude uskutečněn ve dvou termínech: čtvrtek 14. 6 a sobotu 16.6.

Čtvrteční kurz bude zahájen ve 12.00 společným obědem v blízké restauraci. Předpokládané ukončení kurzu v 18.00 hod.

Pro účastníky kurzu je zdarma oběd a občerstvení, současně budou proplaceny i cestovní náklady.

Kurz je akreditován u MŠMT pod číslem jednacím MSMT6213/2012-25-134
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 6/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Novinky z astronomie
Typ kurzu: B (dvoudenní)
Termín: od: 29.03.2012
do: 31.03.2012
Místo konání: hvězdárna Vyškov-Marchanice
Cena: zdarma
Příloha - soubor:
TYP VELIKOST KONCOVKA  
application/pdf 0.49MB pdf otevřít
Obsah: Podrobný obsah uveden v příloze.
Další informace: Ubytování: hotel Atrium, Kroměřížská 4, 682 01 Vyškov, tel.: 517 333 940
http://www.az-atrium.cz/
K dispozici jsou jedno- a dvoulůžkové pokoje.

Kurz byl akreditován u MŠMT číslo jednací MSMT6213/2012-25-134.
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 11/25
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Didaktika fyzikální i obecná
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 21.02.2012
do: 21.02.2012
Místo konání: Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Přírodovědecká fakulta MU, Brno
Cena: zdarma
Obsah: Opakování kurzu z 22. 11. 2011

Program kurzu:

Tomáš Nečas: Hospitace v reálné hodině fyziky na gymnáziu tř. Kpt. Jaroše s následnou diskusí.

Zdeněk Bochníček: Tři roky na Křenové - postřehy a zkušenosti z tříletého působení vysokoškolského učitele na střední škole.

Jaromír Hališka: Sebereflexe – nutná podmínka zdokonalování edukační práce učitele.

Jaromír Hališka: Praktická ukázka psychodidaktické analýzy virtuální hospitace v hodině fyziky.
Další informace: Kurz začne ve 12.00 a bude ukončen v cca 18.00 hod.

Veškeré pobytové náklady a cestovné hromadnou dopravou z místa bydliště jsou hrazeny z projektu.
Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 5/20
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Fyzika a lidské tělo
Typ kurzu: B (dvoudenní)
Termín: od: 17.02.2012
do: 18.02.2012
Místo konání: Přírodovědecká fakulta MU
Cena: zdarma
Obsah: Opakování kurzu z června 2011 s dílčí modifikací.

Přednášky s experimenty:

Zdeněk Bochníček: Několik témat z biomechaniky živých organismů.
Jednoduché mechanické modely popisující pohyb suchozemských živočichů: lidská chůze, běh, skákání klokana. Malé a velké v přírodě, schopnosti a omezení malých a velkých organismů.

Zdeněk Bochníček: Lidské tělo ve vesmíru.
Možnosti přežití člověka ve vesmíru, možná rizika a jejich omezení: přetížení a stav beztíže, vakuum, teplota, ionizující záření.

Zdeněk Bochníček: Proč vidíme "viditelné" světlo?
Existují nějaké fyzikální důvody, proč vidíme právě oblast elektromagnetického záření námi označovanou "viditelné světlo"?

Pavel Konečný: Člověk a ionizující záření.
Základy dozimetrie, fyziologické účinky ionizujícího záření, jaderné nehody a jejich následky.

Pavel Konečný: Ptáci nevědí proč létají, my to víme.
Základy fyziky letu v komentovaných experimentech.

Tomáš Nečas: Účinky elektrického proudu na lidské tělo.
Jednoduché a bezpečné experimenty demonstrující vedení elektrického proudu živou tkání.

Fyzikální dílny:

Václav Piskač: Zrak a sluch.
Jednoduché experimenty demonstrující vlastnosti lidského zraku a sluchu.

Václav Piskač: Lidské tělo jako mechanická soustava.
Experimenty s vlastním tělem využívající jednoduchých pomůcek: síla svalů, tlaková odolnost zubů a kůže apod.
Další informace: Kurz začne v pátek ve 12.00 hod. Ukončen bude v sobotu v 16.00 hod.


Veškeré pobytové náklady a cestovné hromadnou dopravou z místa bydliště jsou hrazeny z projektu.
Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Kurz je akreditován u MŠMT! č.j.39415/2011-25-898
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 14/20
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Didaktika fyzikální i obecná
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 22.11.2011
do: 22.11.2011
Místo konání: Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Přírodovědecká fakulta MU, Brno
Cena: zdarma
Obsah: Tento kurz bude trochu odlišný od dřívějších fyzikálních kurzů. Naším hlavním tématem nebude fyzika samotná, ale zamyšlení nad tím, jak fyziku učit co nejlépe.

Program kurzu:

Tomáš Nečas: Hospitace v reálné hodině fyziky na gymnáziu tř. Kpt. Jaroše s následnou diskusí.

Zdeněk Bochníček: Tři roky na Křenové - postřehy a zkušenosti z tříletého působení vysokoškolského učitele na střední škole.

Jaromír Hališka: Sebereflexe – nutná podmínka zdokonalování edukační práce učitele.

Jaromír Hališka: Praktická ukázka psychodidaktické analýzy virtuální hospitace v hodině fyziky.
Další informace: Kurz začne společným obědem ve 12.00 hod a bude ukončen přibližně v 18.00 hod. Účastnící obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 16/20
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Novinky z astronomie
Typ kurzu: B (dvoudenní)
Termín: od: 20.10.2011
do: 22.10.2011
Místo konání: hvězdárna Vyškov-Marchanice.
Místo ubytování: hotel Atrium, Vyškov.
Cena: zdarma
Příloha - soubor:
TYP VELIKOST KONCOVKA  
application/msword 0.12MB doc otevřít
Obsah: doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.:
1) Kosmologie v otázkách – Účastníci si budou moci zvolit, na jaké kosmologické otázky chtějí slyšet odpovědi. Seznam otázek bude zveřejněn později.
2) Hvězdy a my – Tři krátká zamyšlení na téma: Proč se nám hvězdy tak líbí. Hvězdy všemi smysly? K čemu jsou nám hvězdy.

doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.:
3) Nové poznatky o sluneční soustavě – nová definice planety, Pluto trpasličí planetou, vývoj soustavy Země – Měsíc
4) Výsledky astronomických pozorování HST, jejich zařazování do výpočetních úloh ve výuce

doc. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. :
5)První hvězdy ve vesmíru – Kdy a jak vznikaly ve vesmíru první hvězdy. Liší se od současné generace hvězd?
6)Jak hvězdy hubnou – Přednáška se věnuje ztrátám hmoty hvězd v průběhu hvězdného vývoje. Popisuje hvězdný vítr i explozivní události v životě hvězd.

RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. :
7) Život v páru – Výklad se zaměří na osudy hvězd ve dvojhvězdách, jejich význam a roli při výzkumu hvězd a poznávání vesmíru
8) Exoplanety – Planety u jiných hvězd než Slunce. Jejich výzkum často vede k přehodnocení našich znalostí o Sluneční soustavě a Zemi
9) Pozorování hvězdné oblohy se CCD technikou – Představení a použití speciálních astronomických kamer.


Během soustředění budou za jasného počasí prováděna pozorování Slunce, planet, Měsíce a zajímavých objektů hvězdné oblohy. V případě nepříznivého počasí bude práce pod hvězdnou oblohou nahrazena ukázkami počítačových planetárií a jejich využitím při výuce.

Bližší informace (letáček) viz příloha (odkaz výše).
Další informace: Jedná se dvoudenní soustředění, které začne v čtvrtek 20.10.2011 v 10 hodin a skončí po dvou dnech 22.10.2011 v 10 hodin
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 18/25
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Fyzika a lidské tělo
Typ kurzu: B (dvoudenní)
Termín: od: 10.06.2011
do: 11.06.2011
Místo konání: Brno, Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU
Cena: zdarma
Příloha - soubor:
TYP VELIKOST KONCOVKA  
application/msword 0.02MB doc otevřít
Obsah: Předběžný program:

V. Piskač: Zrak a sluch - fyzikální dílna.
V. Piskač: Lidské tělo jako mechanická soustava.
T. Nečas: Účinky elektrického proudu na lidské tělo.
P. Konečný: Člověk a ionizující záření.
Z. Bochníček: Malé a velké v přírodě.

Soft skills: Vyprávění příběhů

Exkurze v biofyzikálním praktiku na LF MU
Další informace:
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 17/20
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Fyzika v experimentu a praxi - část C
Typ kurzu: C (4 dny)
Termín: od: 11.02.2011
do: 14.02.2011
Místo konání: Hotel Květnice Tišnov, PřF MU Brno, gymnázium tř. Kpt. Jaroše.
Cena: zdarma
Obsah: 1) Elektrotechnická dílna. Téma navazuje na přednášku z kurzu B o využití běžné zvukové karty pro fyzikální experimenty. Účastníci si vyrobí a z kurzu odnesou přípravek, který umožní připojit vnější zdroj napětí ke zvukové kartě a využít tak počítač jako digitální osciloskop.

2) Nápadité experimenty s měřením teploty. Měření teploty v neobvyklých situacích neobvyklými prostředky.

3) Pokusy s elektrostatiky – metodika, zkušenosti, problémy a jejich odstranění. Výklad bude doplněn fyzikální dílnou, kde si účastníci vyrobí pomůcky pro přímé využití ve výuce.

4)Pokusy z mechaniky s jednoduchými pomůckami.

5) Meteorologie - Ve školní výuce jsou fyzikální děje v atmosféře často opomíjeny, přestože se jedná o fyzikálně zajímavé a zároveň praktické téma. V přednášce bude představen způsob výkladu základních meteorologických principů, který je dobře použitelný na střední i základní škole. Účastníci si budou moci odnést hotovou prezentaci s mnoha obrázky a také několik návodů na jednoduché pokusy. Program příspěvku bude doplněn fyzikálním výstupem na nedalekou Květnici (1 km vzdušnou čarou). Na cestu se vybavíme vlhkoměrem, barometrem, klasickým i infračerveným teploměrem, GPS navigací apod.

6) Nobelovské praktikum. Slavné experimenty vlastníma rukama. Na profesionálních didaktických přístrojích renomovaných firem si účastníci proměří Rutherfordův rozptyl, Millikanův pokus, Zeemanův jev a Franckův-Hertzův pokus.


7) Ukázková hodina fyziky na gymnáziu s didakticko-metodickým rozborem a diskusí.
Další informace: Kurz se skládá z dvoudenní výjezdní části (11.- 12. února)a jednodenní akce v Brně (14. února).
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 14/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Fyzika v experimentu a praxi - část B
Typ kurzu: B (dvoudenní)
Termín: od: 11.11.2010
do: 12.11.2010
Místo konání: Hotel Květnice, Tišnov
http://www.hotelkvetnice.cz/
Cena: zdarma
Obsah: Kurz je rozšířením předchozího kurzu typu A. Vedle historie experimentální fyziky bude hlavním tématem kurzu využití počítače při běžných demonstračních i laboratorních experimentech.

Michal Lenc: Od elektronu k elektronovému mikroskopu.
Na příkladu práce nositelů Nobelových cen J. J. Thomsona, G. P. Thomsona a E. Rusky bude ukázána cesta od fundamentální fyziky k fyzice s bohatou aplikační oblastí.

Aleš Lacina: (První) přímý důkaz částicové struktury látek.
Porovnání kinetické (Einstein 1905, NC 1921) a sedimentační (Perrin 1906-8) analýzy Brownova pohybu. Perrinovo experimentální ověření teoretických závěrů obou přístupů (1909, NC 1926). Komentář jejich vzájemné souvislosti, dalších návazností, fyzikálně-historického významu. Komentář pedagogických aspektů.

Zdeněk Navrátil: Fyzikální měření pomocí počítače, historie a současnost. Přednáška s experimenty.

Jakub Jermář: Fyzikální měření se systémem Vernier. Přednáška doplněná praktickými experimenty a fyzikální dílnou.

Václav Piskač: Soundcard Scope – osciloskop z počítače téměř zadarmo. Audacity – freewarový software nejen pro experimenty z akustiky.
Dvě přednášky doplněné praktickými experimenty a fyzikální dílnou ve které si účastníci připraví pomůcky bezprostředně využitelné při výuce.

Tomáš Nečas: Motivační problémy pro samostatnou práci studentů a studentské projekty.
Přednáška s diskusí a výměnou zkušeností.

Ondřej Přibyla: Soft skils, teorie a praxe.
Další informace: Kurz začne ve čtvrtek 10.00, ukončen bude v pátek v cca 15.00.

Veškeré pobytové náklady a cestovné hromadnou dopravou z místa bydliště jsou hrazeny z projektu.
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 13/15
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Fyzika v experimentu a praxi - část A
Typ kurzu: A (jednodenní)
Termín: od: 15.10.2010
do: 15.10.2010
Místo konání: Přírodovědecká fakulta MU, Brno, Kotlářská 2, posluchárna F2.
Cena: zdarma
Obsah: Zdeněk Bochníček: Motivační blok zajímavých experimentů.
Jako ochutnávka na úvod budou předvedeny a fyzikálně interpretovány méně obvyklé fyzikální experimenty.

Ondřej Přibyla: Povrchové napětí známé i neznámé.
Povrchové napětí je trochu záhadnou veličinou, kterou není zcela snadné studentům jednoduše, srozumitelně a fyzikálně správně vyložit. Přestože se povrchové napětí ve středoškolské fyzice vztahuje pouze k povrchům kapalin, obdobný jev existuje také na površích pevných látek a na rozhraních látkového prostředí. Tento méně známý fakt má přitom řadu zajímavých důsledků i aplikací.
V přednášce budou vznik a vlastnosti povrchového napětí detailně vysvětleny, bude také posouzen obvyklý středoškolský výklad této problematiky a nabídnuta jeho alternativa.
Přednášku doplní řada experimentů.

Pavel Konečný, Tomáš Nečas, Václav Piskač: Fyzikální dílna s plastovými lahvemi.
Ve fyzikální dílně si účastnící vlastníma rukama vyzkouší fyzikální experimenty, pro které lze využít běžné PET láhve. Sami si vyrobí jednoduché přípravky, jež pro uvedené experimenty potřebné, a budou tedy moci okamžitě bez další přípravy experimenty využít ve své výuce.
Další informace: Předpokládaná doba trvání kurzu 9.00 - 14.00
Fotogalerie z kurzu: galerie1  
Počet přihlášených/limit: 24/22
NEJSTE PŘIHLÁŠEN
Login:
Heslo:

Nové materiály

Přidáno: 16.04.2014

Matematika - Helena Hlaváčová - Goniometrie

»více

Přidáno: 16.04.2014

Matematika - Helena Hlaváčová - Lineární nerovnice

»více

Přidáno: 06.06.2013

Matematika - Planimetrie na interaktivní tabuli

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - VVV - Vizualizace ve výuce (zeměpisu)

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - Inovace ve výuce RG - Plánování a rozhodování v území

»více

Přidáno: 24.09.2012

Geografie - Inovace v RG - Plánování a rozhodování v území

»více

Citát

Když slyším o Schrodingerově kočce, beru do ruky pušku. (Stephen W. Hawking)